Aktualności

2023-03-20 16:32

Matuchno Częstochowska

Matuchno Częstochowska jak mamy dziękować Bogu,

Że Twój Obraz znalazł się w Kaplicy Na Brzegu,

 

 

Parafianie Kasiny oraz rodzina Fornali,

Za dowód wdzięczności większą Kaplicę Ci wybudowali,

 

 

W uroczystości Maryjne ludzie z całej wioski,

Przychodzą do Ciebie, aby złożyć podziękowania oraz wszelkie troski,

 

 

Ty nam błogosławisz z Brzegowego Wzgórza,

Udzielasz łaski Bożych, świecisz w Kaplicy jako „Złota Róża”,

 

 

Wszyscy Kasinianie tak Cię ukochali,

Że pod wezwaniem Twoim nowy kościół wybudowali,

 

   

   Błogosław nam Matko w zimie czy to w lecie,

     Błogosław i prowadź w Trzecie Tysiąclecie,

 

.

Matuchno najmilsza niech Twe Imię słynie

Nie tylko w Kaplicy Na Brzegu i Parafii w Kasinie.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

♡ ♡ ♡      ♡ ♡ ♡      ♡ ♡ ♡   

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOSKIEJ

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...