Aktualności

2022-12-24 16:07

MAŁŻEŃSKIE BŁĘDY ŻON. Mężczyzna, który czuje się niekochany, odda swoje zranione i odrzucone serce pracy, kolegom, pasjom, nałogom, rozrywce lub innej kobiecie – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Mężczyzna, który czuje się niekochany przez swoją żonę, będzie starał znaleźć sobie zajęcie, które ukoi jego ból i da mu szczęście. I tak odda swoje zranione i odrzucone serce pracy, kolegom, pasjom, nałogom, rozrywce lub innej kobiecie i choć to nie zaspokoi jego głębokiego pragnienia miłości i szczęścia, jakie zdolna jest dać mu jego żona, będzie to jakieś ukojenie bólu i ucieczka od niego w mniejszym lub większym stopniu. – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Każdy człowiek pragnie być kochany i do tego samego celu dąży w małżeństwie. Inaczej jednak pragnie być kochany mężczyzna, a inaczej kobieta. Serce mężczyzny jest bardzo delikatne. Pamięta każdą drwinę i każdą niesprawiedliwą krytykę. Jeśli starania mężczyzny spotkają się z niezrozumieniem, kpiną i powątpiewaniem lub obojętnością, czy wręcz otwartą agresją, mężczyzna będzie próbował przez jakiś czas, starał się, a później popadnie w wielki smutek i zwątpienie, które może się przekształcić w różne formy walki z tym stanem rzeczy (praca, koledzy, pasje, rozrywka, kobiety, itd.). Tak zranione serce mężczyzny bardzo cierpi, ale nie okazuje swojego cierpienia na zewnątrz.

Rozważ więc teraz w swoim sercu: Czy jesteś kobietą, przy której mąż czuje się mądry, zaradny, dobry i potrzebny? Czy kpisz z pragnień swojego męża? Czy okazujesz entuzjazm wobec jego pomysłów? Czy pozwalasz mu mówić o tym, co jest dla niego ważne? – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Gdy upadniemy, do Niepokalanej się zwróćmy, a Ona nas podźwignie, da siły do dalszej walki. św. Maksymilian M. Kolbe

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...