Aktualności

2022-12-17 16:07

MAŁŻEŃSKIE BŁĘDY ŻON. Kobieta, żądając, aby mąż podążał za nią, grzeszy pychą i staje się przyczyną osłabienia małżeństwa – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Stworzyłem mężczyznę, a po nim niewiastę. Mężczyzna jest pierwszy, aby niewiasta od początku była chroniona jego ramieniem. Kobieta, która wychodzi przed swego męża, traci tę ochronę, rezygnuje z niej dla własnej pychy, w której stawia siebie na pierwszym miejscu i żąda od mężczyzny, aby podążał za nią  – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Jeśli więc coś złego stało się w waszym małżeństwie, popełniliście ten pierwszy błąd. W naturze mężczyzny leży opieka i troska o słabszą istotę, jaką jest kobieta. Kiedy mężczyzna zostanie pobłogosławiony Moją ręką /Sakrament Małżeństwa/, aby stał się mężem swojej żony i ojcem rodziny, do natury dołącza łaska, która uzupełnia braki natury. Jeśli kobieta pozwoli swojemu mężowi na realizowanie jego powołania przez zapewnienie mu pierwszego miejsca w rodzinie, obdarzenie go zaufaniem i wsparciem, a przede wszystkim szacunkiem, mężczyzna będzie dokładał wszystkich starań i wykorzystywał wszystkie swoje zdolności do zapewnienia szczęścia swojej małżonce. Jeśli któryś z tych warunków nie jest realizowany, harmonia wspólnego związku mężczyzny i kobiety ulega zakłóceniu i wcześniej czy później dochodzi do powstania przykrych skutków dla obojga małżonków, czasem bardzo ciężkich do naprawienia /rozpad małżeństwa, separacja lub trwanie w duchowej martwocie małżeńskiej przez całe lata/.

Zastanów się teraz w głębi swojego serca, czy popełniłaś błędy, o których ci mówię. Czy jesteś żoną, która podważa autorytet swojego męża? Czy zwierzasz mu się ze swoich obaw, czy raczej krytykujesz go publicznie? Czy kpisz z pragnień swojego męża? – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa. św. Bonawentura

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...