Aktualności

2020-12-10 10:40

ŁZY MATKI BOŻEJ wylewane przez kapłanów i parafian Kasiny Wielkiej od 2009 roku

LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE.  Łk 13, 1-5

.

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU  26 sierpień 2020

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA – 26 sierpień 2021

BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2022

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

Niewdzięczny kościelny – Matka Boża

Cierpienia w ogniu Sprawiedliwości Bożej za zniewagi przeciw MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ w KAPLICY NA BRZEGU

KAPŁAN TEN, WYPEŁNIŁ MOJĄ WOLĘ W WASZEJ PARAFII – BÓG OJCIEC

Zamknięte drzwi kościoła, nie są przeszkodą dla dusz pokornych w adorowaniu Mnie w Tabernakulum – Pan Jezus

26 sierpnia [KOLEJNY] odpust ku Czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej w Kaplicy Na Brzegu BEZ MSZY ŚWIĘTEJ

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA NIGDY NIE OMIJAŁA KAPLICY NA BRZEGU

Królowa z Kasiny: Tygodnik Katolicki Niedziela

Zakończenie Dni Krzyżowych od zawsze było w Kaplicy Na Brzegu

JEŚLI SIĘ NIE „OBUDZICIE”, WASZEGO KAPŁANA CZEKA WIECZNE POTĘPIENIE – MATKA BOŻA

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

Jeśli was nazywają umysłowo chorymi z Mego powodu, to wiedzcie, że idziecie Moją drogą. Ja w oczach ówczesnych Mi, uchodziłem za szaleńca i opętanego – Pan Jezus

Śmiertelność katolików w parafii Kasina Wielka w 2022r., a poprzednie lata. LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE – Łk 13, 1-5

KAPŁANIE, CZY STARASZ SIĘ, ABY W TWOJEJ PARAFII NIKT SIĘ NIE POTĘPIŁ? CZY ZDOBYWASZ GRZESZNIKÓW DLA MNIE – PAN JEZUS 

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Nieprawdziwe oświadczenie 

„UTYLIZACJA” zdrowej blachy miedzianej na nowym kościele

„Burza na kościelnym dachu” –Tygodnik Podhalański pisze o SAMOWOLCE ks. Maciaszka

Zdjęcia z „utylizacji” zdrowej blachy miedzianej na nowym kościele – 2015 rok

Jak „zniknęła” blacha miedziana z nowego kościoła

Kolejna rocznica śmierci Ks. Kanonika Mariana Juraszka bez Mszy św. w Kasinie Wielkiej.

KS. KANONIK MARIAN JURASZEK KAPŁAN, GOSPODARZ

HOMILIA POŻEGNALNA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KS. KANONIKA MARIANA JURASZKA czerwiec 2009 rok

4 X – 43. rocznica probostwa ks. kanonika Mariana Juraszka  – by pamięć NIE  ZAGINĘŁA

czytaj więcej...