Aktualności

2013-12-05 19:48

Litania do Najswietszego Sakramentu Ołtarza

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

.

Kyrie, elejson

Chryste, elejson

Kyrie, elejson

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupcicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Boże utajony  i Zbawicielu, zmiłuj się na nami

.

Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i mieszkało między nami, zmiłuj się nad nami

Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i Człowiek, zmiłuj się nad nami

Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami

Chlebie Żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami

Chlebie Wszechmocnością Słowa w Ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami

Pokarmie wybranych, zmiłuj się nad nami

Uczto Anielska, zmiłuj się nad nami

Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami

Dowodzie Boskiej ku nam miłości, zmiłuj się nad nami

Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami

Cudzie niepojęty, zmiłuj się nad nami

Przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami

Źródło łask wszelakich, zmiłuj się nad nami

Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami

Umocnienie na drogę wieczności, zmiłuj się nad nami

Ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami

Wspomożenie słabych i upadających, zmiłuj się nad nami

Lekarzu Chorych, zmiłuj się nad nami

Pociecho smutnych, zmiłuj się nad nami

Boski Więźniu na ołtarzach naszych, zmiłuj się nad nami

.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie

.

Od niegodne pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie

Od grzesznych poruszeń ciała, zachowaj nas, Panie

Od pychy wszelkiego rodzaju, zachowaj nas, Panie

Od niebezpieczeństw duszy i okazji do nich wiodących, zachowaj nas, Panie

Od braku miłości ku drugiemu czlowiekowi, zachowaj nas, Panie

Od każdego grzechu, zachowaj nas, Panie

.

Przez Najświetsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie

Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją, wybaw nas, Panie

Przez pragnienie pozywania Baranka wielkanocnego z ucznami swoimi, wybaw nas, Panie

Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświetszy sakrament Ołtarza, wybaw nas, Panie

Przez najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, wybaw nas, Panie

Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, wybaw nas, Panie

Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, które pozwoliłeś Sobie zadać z miłości ku nam, wybaw nas, Panie

.

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymać i pomnażać raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś przez ten Chleb Anielski wszelakie zło w nas wyniszczyć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować i umocnić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas przez te tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 .

K. Jezu, obecny pod postacią chleba na ołtarzach naszych

W. Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją.

 .

Módlmy się.

Boże, który w tym Cudownym Sakramencie zostawiłeś nam pamiatkę swej Męki, udziel nam łaski, abyśmy Najświętsze Ciało i Krew Twoją godnie i jak najczęściej dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przyjmowali, a w ten sposób zapewnili sobie królestwo niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...