Aktualności

2022-02-16 16:15

Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i modlitwy

Uroczystość Najświętszego Oblicza obchodzona jest w piątek przed Środą Popielcową

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Kyrie, elejson, 
Chryste, elejson, 
Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże. 

.

Najświętsze Oblicze, w Ogrodzie Oliwnym przytłoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami
Najświętsze Oblicze, znieważone i policzkowane, 
Najświętsze Oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem krzyża, 
Najświętsze Oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej, 

Najświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień Zmartwychwstania, 
Najświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia, 
Najświętsze Oblicze, w Eucharystii ukryte, 
Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie, 
Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością, 

.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

.

W. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje. 
O. A będziemy zbawieni. 

.

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

***      ***      ***

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 
.
Pozdrawiam Cię wielbię kocham Cię o mój Jezu Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami jakich nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze Twój obraz który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci Boga o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana o nieskończone Miłosierdzie ufam Tobie! 
.
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Je Tobie aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia miłosierdzia miłosierdzia dla grzeszników! Amen.

***      ***      ***

Bez tytułu

AKT OFIAROWANIA 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na załagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie Miłosierdzia. 

***      ***      ***

CODZIENNA MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU PANA JEZUSA 

Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane Boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie także w godzinie śmierci. Amen.

***      ***      ***

Koronka Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa

Na początku: 
P. Ojcze nasz, spójrz na bolesne Oblicze Twego Syna i dla zasług Jego męki przebacz nam grzechy i przemień nasze serca, byśmy coraz gorliwiej Tobie służyli. 
W. Amen. 
.
Na dużych paciorkach: 
P. Okaż nam, Panie, Oblicze Twoje. 
W. A będziemy zbawieni. 
.
Na małych paciorkach: 
P. Wejrzyj, Boże, na Oblicze Chrystusa. 
W. Zmiłuj się nad nami. 
.
Na zakończenie: 
Niech będzie zawsze i wszędzie uwielbione Najświętsze Oblicze Boga przez wszystkie stworzenia i przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza. Amen

czytaj więcej...