Aktualności

2023-01-21 16:24

Lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

 

Rodzice mają wychowywać swoje dzieci do Nieba, nie do Piekła. Jeśli twój wysiłek ku temu skierujesz, otrzymasz nagrodę tu na Ziemi za życia, a przede wszystkim w przyszłym doskonałym życiu u Mego boku w Niebie. Wychowanie do Nieba oznacza przede wszystkim przestrzeganie Mojego Prawa 10 przykazań, życie nim na co dzień, podobnie jak życie na co dzień Sakramentami, które zawarłem w Kościele katolickim.

 

Jeśli twoje dziecko jest rozwiedzione, lub jeśli twoje dziecko jest rozwiedzione, a potem rozpoczyna inny związek niesakramentalny niszcząc kolejne osoby, lub jeśli żyje w związku niesakramentalnym od początku, lub żyje jeszcze w innym związku… wołającym o pomstę do Nieba, lub jeśli twoje dziecko będące w małżeństwie nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, przez co cierpi cała rodzina, lub jeśli twoje dziecko żyje w małżeństwie, a znęca się psychicznie czy fizycznie nad współmałżonkiem lub własnymi dziećmi, lub jeśli twoje dziecko zdradza swojego współmałżonka, do tego ma dzieci poza małżeństwem, lub jeśli twoje dziecko – córka dokonuje aborcji, a syn popiera ten karygodny czyn, zabijając tym samym Boga w człowieku, lub jeśli twoje dziecko stosuje antykoncepcję, lub jeśli twoje dziecko dopuszcza in vitro, aby mieć dziecko, lub jeśli twoje dziecko jako rodzic nie chrzci swoich dzieci, nie wychowuje po katolicku, lub jeśli twoje dziecko jako rodzic zabija Boga przez złe wychowanie swoich dzieci, wówczas twoje dziecko jest wychowane do Piekła nie do Nieba, a więc Moja Wola i Moje Prawo zostało zgwałcone, poniżone, i Ja zostałem zabity po raz kolejny w takiej duszy ludzkiej, wraz z Moim Synem Jezusem i Duchem Świętym. Lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne. – Syr 16, 1-3

 

Zadam ci pytanie: Czym się chełpisz? Czym się przechwalasz przed światem, że masz dzieci? Czy ich pozycja społeczna, wykształcenie, majętność… jest powodem do dumy, kiedy wszystko inne mówi: nie znam Boga, nie żyję Jego Przykazaniami, nie żyję nawet tym co ty jako rodzic przez lata mówiłeś, pokazywałeś czy nauczałeś, więc czym się chełpisz i przechwalasz przed światem? jego gnojem? jego zdziczeniem? jego nieczystościami? jego zezwierzęceniem? jego ohydą? jego…

 

Dam ci radę: Posyp głowę popiołem i ukórz się przede Mną. Ogłoś post i podejmij pokutę [post, umartwienia, codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, itd.], a po pewnym czasie przywrócę ci słońce nad twoim domem, a chmury ciemności rozpierzchnę, abyś przejrzał.

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...