Aktualności

2022-03-27 16:07

Lekarz dokonując aborcji lub eutanazji jest mordercą i jego kara jako mordercy niewinnych będzie przerażająca – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Grzech jest świadomym wykroczeniem człowieka przeciwko przykazaniu Bożemu. Piąte przykazanie nakazuje ochronę życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zakazuje więc wszelkiej ingerencji ludzkiej w proces życia człowieka. Zarówno szkodzenie poczętemu dziecku w celu pozbawienia go życia, jak i umyślne nieleczenie starców dla przyspieszenia ich śmierci, jest grzechem ciężkim, który zasługuje w pełni na miarę morderstwamówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Lekarze wraz z nauką przyjmują wielką odpowiedzialność, bo tak jak kapłani są odpowiedzialni za życie ludzkich dusz i będą z tego surowo rozliczeni, tak lekarze posiadają zdolność ratowania i ochraniania życia ludzkich ciał, które są w zamierzeniu Bożym świątyniami Ducha Świętego. Niech więc swoją pracę wykonują rzetelnie, świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności. Podobna odpowiedzialność ciąży na nich przepisując środki farmaceutyczne przeznaczone do ratowania życia i poprawiania stanu zdrowia. Organizm ludzki jest całością. Jeśli lecząc jeden organ, niszczysz drugi, nie jesteś lekarzem, ale mechanikiem w dziedzinie danego narządu. Twoje naprawy są bardzo niebezpieczne dla życia niż wieloletnie choroby.

Ten, kto posiada wiedzę, jest zobowiązany do ochrony życia i zdrowia. Jeśli miałby działać wbrew swojemu powołaniu, lepiej niech nigdy tej wiedzy nie zdobywa, bo jego kara jako mordercy niewinnych będzie przerażająca – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Niemożliwym jest, aby ta najmiłościwsza Pani nie poratowała duszy skoro ją widzi ratunku potrzebującą. św. Ryszard od św. Wawrzyńca 

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...