Aktualności

2022-11-27 16:07

Łamanie trzeciego przykazania to ignorancja rozrośnięta w okrucieństwo – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Moje pierwsze przykazanie nakazuje ci przestrzeganie wszystkich pozostałych przykazań. Moje drugie przykazanie nakazuje ci używać twoich ust wyłącznie na chwałę Boga. Trzecie przykazanie nakazuje ci oddawać jeden dzień w tygodniu na chwałę Bożą – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

Niedziela to dzień pierwszy wśród wszystkich dni, bo należy ona do Boga i jest dniem ofiarowanym Bogu przez Niego samego. Jest to dzień przebłagania za popełnione grzechy i wyjednywania łask na kolejne dni. W tym dniu człowiek powinien przerwać wszelkie prace ziemskie i zwrócić swoje oczy, myśli i serce do Boga. Nie jest to dzień odpoczynku, ale dzień Pański, co oznacza, że nauczanie trzeciego przykazania jest błędne, bo kładzie ono nacisk na odpoczywanie, a nie na chwałę Bożą. Brzmi ono dokładnie tak: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Przynajmniej tyle człowiek jest winien Bogu za dzieło Stworzenia i Odkupienia człowieka, a to wszystko dzieje się poprzez godne i pełne uczestnictwo we Mszy świętej w dniu poświęconym Bogu na Jego wyłączną chwałę. Powiedz Mi teraz, jak wielu mieszkańców Ziemi przestrzega trzeciego przykazania? Garstka. Mała.

– To jest Moja największa tragedia jako Stwórcy. Odkupiłem błądzącą ludzkość, posyłając na krzyż Mojego Syna, a ona nie chce przyjąć Odkupienia. Tak wielka Ofiara, nieskończona w swej mocy i boleści, przechodzi niezauważona przez ludzkość, która bawi się tak dobrze i odpoczywa tak zapamiętale, że nie jest w stanie podnieść oczu na konającego dla niej na krzyżu Boga. To jest łamanie trzeciego przykazania. Ignorancja rozrośnięta w okrucieństwo – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

 U stóp krzyża cierpi w milczeniu Maryja, włączona w szczególny sposób w cierpienia Syna, ustanowiona Matką ludzkości. św. Jan Paweł II

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...