Aktualności

2016-03-13 12:24

Kto gardzi Papieżem – ten gardzi Chrystusem

Żaden Katolik nie może być zbawiony, jeśli okazuje nieposłuszeństwo Ojcu Świętemu.

„Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej skale zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
– Mt 16,18nn.

„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi”.
– Łk 10,16.

„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”
– Mt 28,20.

Pan Jezus nie powiedział: „będę z wami aż do abdykacji Benedykta XVI”, lecz: „Będę z wami aż do skończenia świata”.

Posłuszeństwo Papieżowi jest warunkiem koniecznym do zbawienia. Żaden Katolik nie może być zbawiony, jeśli okazuje nieposłuszeństwo Ojcu Świętemu – to jest dogmat:

„Oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo Biskupowi Rzymskiemu jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zbawienia”.
– Papież Bonifacy VIII, Bulla Unam sanctam.
Tylko to jedno zdanie z tej bulli ma rangę definicji dogmatycznej.
Bulla ta, została potwierdzona uroczyście na Soborze Laretańskim V.

Ktokolwiek jest nieposłuszny Papieżowi – ten jest nieposłuszny samemu Chrystusowi i nie może się zbawić.

Papież posiada specjalną asystencję Ducha Świętego zawsze, kiedykolwiek naucza, nie tylko wówczas, gdy angażuje przywilej nieomylności – lecz zawsze (KKK 892). Takiemu nauczaniu zwyczajnemu, wierni „powinni okazać religijną uległość ducha, która różni się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem”. (KKK 892).

Ktokolwiek natomiast znieważa Papieża – ten znieważa samego Jezusa Chrystusa i jest bluźniercą.

Tylko antypapieżowi  (wybranemu niezgodnie z prawem Kościoła) można i należy odmówić posłuszeństwa.

gloria.tv
czytaj więcej...