Aktualności

2022-06-04 16:07

Kradzieże są raczej skutkiem chciwości i zazdrości, a także próżniactwa – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Chcę przypomnieć światu Moje siódme przykazanie, a brzmi ono: „NIE KRADNIJ”. Kradzież jest wyrządzaniem krzywdy bliźniemu przez odebranie mu jego mienia. Człowiek otrzymał łaskę pracy, dzięki której może zdobyć środki potrzebne mu do życia: pokarm, odzież i dach nad głową. Praca jest formą pokuty należnej człowiekowi z powodu grzechu pierworodnego – mówi Bóg Ojciec w siódmym przykazaniu.

Obowiązkiem człowieka jest szanować pracę cudzą i własną. Kto szanuje pracę cudzą, będzie z szacunkiem odnosił się do jej owoców, a także mienia, które zostało dzięki pracy nabyte. Mienie to jest należnością tego, kto na nie uczciwie zapracował. Odebranie więc komuś mienia jest odebraniem mu należnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma znaczenia w jaki sposób następuje kradzież, czy jest to potajemne odebranie czyjejś własności, oszustwo, czy przywłaszczenie sobie cudzego dobra. Wszystkie te czyny zasługują na potępienie jako te, które pozbawiają człowieka należnego mu wynagrodzenia za pracę. Niech każdy z was dba o własne dobro i nie wyciąga rąk chciwie po więcej. Bóg zatroszczy się o potrzeby każdego człowieka, jeśli tylko będzie Go o to prosił.

Kradzież jest ostatecznością, która rzadko jest powodowana właściwymi potrzebami.

Kradzieże są raczej skutkiem chciwości i zazdrości, a także próżniactwa. Pamiętajcie o tym, aby być uczciwymi w rzeczach nawet najdrobniejszych. Bądźcie nieskazitelni. Brzydźcie się cudzych pieniędzy. Tyle, ile otrzymacie, wystarczy wam na wszystko. Bóg widzi i wie. Chcę, abyście zrozumieli, że kradzież to nie tylko włamania i kieszonkowcy – mówi Bóg Ojciec w siódmym przykazaniu.

Chociażby ktoś był już jedną nogą w piekle, to jeszcze może zostać wielkim świętym, byleby: zaraz zaczął poprawę, zaufał bezgranicznie Niepokalanej, i ukochał Ją całym sercem… ale… miłość bez czynu to nie jest jeszcze miłość. św. Maksymilian M. Kolbe

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...