Aktualności

2020-01-01 14:51

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Chcę, aby świat poznał Mnie takiego, jakim jestem dla niego. Miłosiernym bez końca. Teraz jest czas przyjęcia Mojego miłosierdzia. Wylewam Moje Serce w tych Orędziach i wiesz, że każdy, kto tylko będzie chciał, doświadczy rzeczywiście Mojej miłości i zrozumie, że jestem jego największym pragnieniem. Córko, chcę, abyś pisała bez lęku, bo twoja droga jest Moją drogą. Jestem Bogiem i Ja sam decyduję, którędy pójdę. Nie bój się. Wiesz we wszystkie dopuszczenia Mojej Woli. Ja stoję ponad każdym wydarzeniem. Dopuszczam je. Ty przyjmuj i ufaj. Proś i wierz.

 

A teraz podyktuję ci orędzie dotyczące kolejnego wezwania: „Serce Jezusa źródło życia i świętości”. Mówiłem ci już o świętości, której źródło tryska z Mojego miłosiernego Serca. Z tego samego Serca wypływa też napój życia, którym karmię dusze. Przenajświętsza Krew, źródło, które wytrysnęło z Mojego przebitego włócznią Serca, nigdy się nie wyczerpie. To źródło czyni cuda w duszach. Śmierć przemienia w życie. Jak anioł śmierci, przechodząc, pozostawia martwym to, co było żywe, tak Moja Krew ożywia cudownie to, co było martwe. Nie masz powodu niepokoić się z powodu twoich grzechów, bo źródło Mojego miłosiernego Serca całkowicie oczyści twoją duszę. Przychodź aby się obmyć w tym źródle. Woda tego źródła oczyszcza wszelką nieczystość, opłukuje każdą część duszy i nie pozostawia niczego, co mogłoby nie podobać się Bogu. Moje Serce czeka na dusze, aby obmyć ich winy i napoić je życiodajną Krwią. W tym Sercu znajdziecie wszystko, czego możecie zapragnąć i czego możecie potrzebować na waszej drodze do Nieba.

 

Chcę ukazać wam prawdę, że to cudowne źródło otwarte na Ziemi, całą swoją mocą i miłością wytryska w Niebie. Jednak już na Ziemi macie do niego dostęp. Możecie je odnaleźć poprzez Sakrament, który ustanowiłem dla waszej doskonałości, Sakrament Pokuty i pojednania. W tym Sakramencie otwieram wam bramę Nieba, abyście mogli wejść i czerpać ze źródła Mojego miłosiernego Serca. Moje źródło przyjmuje grzech i pochłania go w ogromie swego miłosierdzia. Nie ma go już i przestał istnieć. W Moim Sercu istnieje morze łaski i ocean miłosierdzia, a twój grzech, to ziarno piasku, które opada na dno, nic nie znaczy. Jesteś wolna. Do twojej otwartej duszy wlewam potoki łaski, dzięki którym prowadzę cię ku świętości, i potoki przebaczenia, dzięki którym żyjesz.

 

Pamiętaj więc i przyjmij tę prawdę, że ocean Mojego miłosierdzia i źródło wszelkich łask to jedno i to samo źródło, tryskające z Mojego Najświętszego Serca. Do tego Serca wejdziesz nie inaczej, jak tylko przez posługę kapłana w Sakramencie Pokuty i pojednania. Powinnaś go jednak nazywać Sakramentem życia, bo w nim przywracam duszom życie. Twoja doskonałość powstaje na bazie Mojej łaski. Bez tego Sakramentu nie możesz wzrastać. Dusza człowieka musi czerpać z Boga, aby wzrastać, tylko z Boga, a Bóg udziela się w Sakramentach. Pijąc z tego źródła, nigdy nie będziesz łaknąć, bo Ja napoję cię na wieczny czas. Pragnę, aby dusze prawdziwie otwierały swoje serca przede Mną. Im szerzej je otworzą, tym więcej łaski na nie spłynie. Krok po kroku będę je uczył świętości. Krok po kroku będę je prowadził ku wiecznemu życiu.

 

Przyjmujcie Mój Sakrament, przystępujcie do niego częściej. To nie jest odświętna uczta. To jest życie. Nie wystarczy ciału jeden oddech w ciągu dnia, tak i duszy nie wystarczy spowiadać się od święta. Oddech warunkuje życie doczesne, a spowiedź warunkuje życie wieczne w duszy. Abyście mogli dojść do doskonałości, musicie pić z tego źródła życia i świętości. Zapraszam was. To źródło jest pełne łaski i nie otwiera się dla was tylko raz do roku, jak sadzawka, w której woda poruszała się tylko raz, a biedni chorzy musieli czekać miesiącami, aby znaleźć w niej uzdrowienie. Żywe źródło, o którym wam mówię, jest dla was otwarte każdego dnia i co dzień poruszam jego wodę, aby uzdrawiała, pokrzepiała i cudownie leczyła dusze. Przyjedźcie i pijcie, przyjdźcie i obymywajcie się, zanurzajcie swoje rany, a zostaniecie cudownie uleczeni. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...