Aktualności

2020-01-03 18:21

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO WSZELKIEJ POCIECHY

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Dziś będę cię pocieszał. Nie ufasz Mi dosyć, ale zabiorę cię dzisiaj w miejsce, gdzie ujrzysz całą miłość Mojego Serca. Miłość, którą mam dla ciebie. Otwórz oczy, aby zobaczyć. Otwórz uszy, aby usłyszeć, co twój Bóg mówi do ciebie. Moje Serce jest twoim mieszkaniem, Ojczyzną, do której zmierzasz. Domem gdzie złożysz tą głowę. Ramieniem, na którym się wesprzesz. Moje Serce jest twoim rajem gdzie na zawsze uwolnisz się od trosk. Zmierzasz ku Mojemu Sercu, dlatego, idąc do Mnie, powinnaś rozważać miłość Mojego Serca i oczekiwać jej wobec ciebie. Idziesz do Mnie po miłość i otrzymasz ją. Co więc powinnaś mieć ze sobą, gdy przyjdziesz do Mnie? Co możesz Mi zaoferować za tak wielki dar? Również miłość. Miłość. Skoncentruj się więc na miłości do Mnie. Staraj się pojmować Moje zamiary, ale nie zamartwiaj się, kiedy ich nie pojmujesz. Moje myśli są myślami Boga. Twoje myśli – myślami człowieka. Nie dościgniesz Mnie, ale Ja będę ci się objawiał. Pamiętaj jednak, że twoje myśli są myślami człowieka, a Moje nie. Co jest oczywiste dla ciebie, nie musi być prawdą. Pamiętaj, że to Ja jestem Prawdą i licz tylko na Mnie. Pokładaj ufność we Mnie i nie zabiegaj Mi drogi. Ja poprowadzę. Ty zawsze krocz za Mną.

 

Zrozum teraz, że nie postąpię kroku bez ciebie. Przyszedłem na świat po ciebie i nie chcę wracać bez ciebie. Będę więc zwalniał kroku, abyś mogła nadążyć. Nie pozostawię cię w tyle. Dopasuję się do ciebie, ale ty zawsze staraj się dotrzymać Mi kroku. Popatrz, idziemy do Ojca razem. Zaufaj Mi. Chcę tam dojść wraz z tobą. Chcę z tobą zamieszkać. Chcę pokazać ci tysiące Moich tajemnic. Chcę cię uszczęśliwić wieczną nagrodą. Chcę otworzyć przed tobą Niebo i radować się twoim szczęściem. Oto Mój cel, dla którego zszedłem na Ziemię i pozwoliłem przybić się do krzyża. Nasze wspólne życie dopiero się zacznie. Chcę, abyś spojrzała głęboko w Moje Serce. Zajrzyj do niego, kiedy jest całe obnażone, kiedy jestem przybity do krzyża, a Moje Serce otwarte jest dla ciebie włócznią.

 

Wyjmij ją i spójrz, co się stanie. Nachyl kielich twojego serca i zbierz w nie całą Moją miłość, która wyleje się w Moim człowieczeństwie jako Krew i woda, absolutna reszta miłości, jakie jeszcze dla ciebie nie przelałem. Czy teraz Mi wierzysz? Czy jest we Mnie choć odrobina życia, miłości, której ci nie dałem? Spij Moją miłość do ostatniej kropli Krwi, wszystko należy do ciebie. Spij Moje życie do ostatniej kropli Krwi, oddaję ci je całkowicie. Spij Moją nieśmiertelność, Moją chwałę, Moją potęgę, Moją nadzieją do ostatniej kropli życiodajnej Krwi, bo to dla ciebie pozwoliłem jej wypłynąć. Teraz spójrz w Moje Serce. Co widzisz? Serce człowieka zabitego bez litości za miłość, za to Serce, które potrafiło tylko kochać. Spójrz na Moje Serce i zlituj się nad nim. Jest zupełnie bezbronne wobec świata, bo broni się tylko miłością, otwiera się na każdy cios, aby otwierając się, wydać z siebie miłość dla każdego, kto na nie spojrzy, niezależnie od tego, czy będzie chciał je ucałować, czy będzie chciał w nie uderzyć. To nie ma znaczenia. Wystarczy, że na nie spojrzysz, a już należy do ciebie. Moje Serce oddaje się każdemu, kto zechce na nie spojrzeć, bo kocha zachłannie i zachłannie pragnie udowodnić swoją miłość każdej duszy.

 

Spójrz więc raz jeszcze. Sprawisz Mi radość samym patrzeniem w nie. Oto twój raj utracony. Odzyskałem go dla ciebie i oto jest, otwarty, przybity włócznią do drzewa, na którym został utracony. Weź go, jest cały twój, bez granic, bez jakiegokolwiek zakazu. Tym razem daję ci go bez możliwości jego utraty. Jest cały twój, twój na zawsze. Oto Ja, który stałem się bramą raju, otwieram ci jego drzwi. Chodź. Weź co dla ciebie zdobyłem. Przyjrzyj się teraz Mojemu Sercu, włócznia wyjęta, rana otwarta, cała Krew i woda wypłynęła do twojego serca i dała ci życie. Teraz Ja żyję w tobie. Jestem w tobie. Na krzyżu pozostała Moja ofiara, ale w tobie jest Moje życie. Teraz żyję w tobie i poprzez ciebie, bo przyjęłaś Moją Krew – Moją miłość i Moje Życie. Jestem w tobie Życiem i jestem w tobie Miłością.

 

Spójrz w Moje Serce, zajrzyj w jego środek. Przez otwartą w nim ranę możesz przejrzeć Mnie na wskroś. Nie okłamałem cię. Cierpiałem naprawdę. Kochałem prawdziwie. Umarłem rzeczywiście. Zrozum i przyjmij tę prawdę, że wszystko, co posiadałem jako człowiek, oddałem tobie na krzyżu. Wszystko, co posiadałem jako Bóg, oddałem ci w swojej drugiej Osobie, w krwi ludzkiej, ale duszy Boskiej; w ludzkim ciele, ale Boskim umyśle. Nie mogę dać ci więcej, bo oddałem absolutnie wszystko. Teraz tylko uwierz, że Moja miłość jest prawdziwa. Uwierz i przyjmij. W chwilach zwątpienia udawaj się pod krzyż. Otwieraj kielich twojego serca i pij. Niech Moja Ofiara pokrzepi twoje serce.

 

Proszę cię, nie wątp, ale wchodź przez otwartą ranę do Mojego Serca. Przyjrzyj się dokładnie. Czy została w nim choć odrobina Krwi, miłości, której ci nie oddałem? Czy zachowałem chociaż krople dla siebie? Czy schowałem przed tobą kroplę dla innej duszy? Nie, całą oddałem tobie. Czy ukryłem ją przed tobą, bo nie kocham cię tak, jak ci powiedziałem? Spójrz. Jeśli znajdziesz choć jedną kroplę Krwi, której ci nie oddałem, jeden oddech, którego nie utraciłem dla ciebie, jestem kłamcą. Ale jeśli nie znajdziesz we Mnie oddechu, a Moje Serce będzie wyschnięte na wskroś, znaczy to, że mówiłem ci prawdę. Zawsze mówiłem ci prawdę, a Moja miłość jest prawdziwa i zasługuje na wiarę.

 

Wówczas zamieszkaj w Moim Sercu, zostań w nim na zawsze, z twoim oddechem i z twoją krwią stanowimy jedno. Żyj we Mnie, a dostąpisz raju na Ziemi. Ukryj się w Moim Sercu, a nigdy nie będzie mogło cię unieszczęśliwić. Jestem twój. Cały i na zawsze. Tylko i wyłącznie z powodu Mojej miłości. Okazujesz Mi miłość i wdzięczność, przychodząc pod krzyż i przyjmując Moją Ofiarę. Patrz w Moje Serce i wspominaj na te słowa. A potem pozwól Mi pochłonąć cię z miłości i uczynić cię oddechem miłości. Chcę, abyś stała się Moim oddechem. Uczyńmy wiele więcej razem. Znasz Moje Imię, poznaj swoje. Złączymy się poprzez ofiarę i miłość. Nie oczekuj więcej, oczekuj prawdziwej. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...