Aktualności

2020-01-04 18:31

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, ZBAWIENIE UFAJĄCYCH TOBIE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Teraz pisz, bo chcę mówić do świata o Moim Sercu, który jest mu obce i którego nie zna. Będziesz pisać o kolejnym wezwaniu: „Serce Jezusa – Zbawienie ufających w Tobie”. Jestem Zbawieniem. Do Mojego Serca wchodzą ci, którzy go pragną. Do Mojego Serca wchodzą ci, którzy są przeznaczeni do wiecznego szczęścia. Cześć oddawana Mojemu Sercu jest poręką Zbawienia. Nikt, kto się oddał Mojemu Sercu, nie może zostać odrzucony. Moje Serce otacza go swoimi miłosierdziem.

 

Ufność w to, że jestem dobry i miłosierny przynosi zapewnienie, że brama Nieba otworzy się w godzinie śmierci i przyniesie upragnione wyzwolenie. Nikt, kto przychodzi do Mnie pełen ufności, nie może być odrzucony. Ufność w Moje miłosierdzie zobowiązuje Mnie do udzielania łask i do okazania miłosierdzia temu, kto zaufał Mojemu Sercu. Zwracaj się do Mnie poprzez to Serce. Ono zawsze jest siedzibą nieustającej miłości i mówi językiem, który rozumiesz. Jeżeli przytłacza cię umysł i ludzkie sądy, oddawaj się tylko Mojemu Sercu i ufaj, że uchroni cię od wszelkiego błędu i doprowadzi do upragnionego Zbawienia.

 

Zaufanie, o które proszę, jest zaufaniem pełnym. Wykraczającym poza ramy ludzkie. Nie ma zasługi ten, kto wierzy w to, co ogarnia ludzki umysł. Wiara to pokładanie ufności w tym, czego się nie pojmuje i czego nie da się ogarnąć umysłem. Nie przeszkadza Mi brak zrozumienia i nie obraża Mnie niepojmowanie Moich zamysłów, ale patrząc na krzyż, dusza ludzka winna ufać i nie wątpić o Mojej dobroci. Moje Serce nie jest sercem człowieka w jego ludzkim znaczeniu i ograniczeniu. Moje ludzkie Serce jest złączone z miłością Ojca, dlatego pozostaje nieogarnione i niepojęte człowiekowi. Zrozumienie nie jest tu potrzebne, ale wiara w to, że w Moim Sercu wszystko zostało ocalone od śmierci. W Moim Sercu miłość przerasta wszelką winę i brak nadziei wypełniany jest jej nadmiarem.

 

Zwróćcie się do Mojego Serca w swojej ułomnej naturze, a zostaniecie ocaleni. Zbawienie jest owocem Męki Mojego Serca, a nie owocem waszej doskonałości. Czy gdyby doskonałość ludzka była poręką Zbawienia, Syn Człowieczy musiałby zejść na Ziemię i cierpieć? Po co Mój krzyż i Męka jeśli to nie Ja jestem poręką Zbawienia? W Moim Sercu dokonało się przebłaganie i to Moje Serce jest tą poręką dla grzesznika, który do niego przyjdzie. W Moim Sercu jest Zbawienie świata i Zbawienie każdej duszy. Chcę, aby dusze przychodziły brać to, co dla nich wycierpiałem. Zbawienie należy do każdej duszy, która po nie przyjdzie i przyjmie je z Mojego miłosiernego Serca. Chcę obdarować łaską Zbawienia cały świat, ale dostąpią go tylko ci, którzy przyjdą na wezwanie Mojego Serca i przyjmą je. Moje Słowo wzywa wszystkie narody, aby oddały się miłosierdziu, jakie przepełnia Moje Serce. Odrzucacie to, czego pragniecie i gardzicie tym, co jest waszą ostatnią nadzieją. Wezwałem i wzywam. Nie ma nadziei i nie ma ucieczki dla grzesznika poza Moim miłosiernym Sercem. Tylko w nim i przez nie osiągniecie Zbawienie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...