Aktualności

2020-12-23 14:03

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, WSZELKIEJ CHWAŁY NAJGODNIEJSZE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Przychodzę, aby pouczyć cię o skarbach Mojego Serca, aby rozkochać cię w Moim Sercu na zawsze. Czy wiesz, że Moje Serce pośrodku Nieba jest źródłem, z którego czerpią radość wszyscy aniołowie, jest szczęściem zbawionych i upragnioną studnią dla dusz cierpiących pragnienie? Czy wiesz, dlaczego Moje Serce jest najgodniejsze chwały? Ponieważ całą swoją chwałę oddało Ojcu, aby On był otoczony chwałą.

 

Bóg żąda i Bóg wynagradza. Zawsze ofiaruje więcej, niż otrzymuje. Kiedy więc Ja wyzbyłem się własnej chwały i oddałem ją Ojcu, przyjmując człowieczeństwo dla złożenia z niego ofiary na krzyżu, Ojciec otoczył Mnie chwałą, pomnażając ją w nieskończoność. Moje Serce jest tronem Boga, na którym został On wywyższony wobec wszystkich narodów. Okazałem nieskończone posłuszeństwo Ojcu, którego umiłowałem. Mój Ojciec odbiera chwałę we Mnie, a Ja odbieram chwałę w Nim. Uwielbiam Go, a On uwielbia Mnie. Moje Serce umęczone i upokorzone oddaje chwałę Ojcu, podczas gdy Ojciec uwielbia Mnie w Moim dziele. W Moim Sercu uwielbienie odbiera Mój Ojciec i w Moim Sercu Ja sam zostałem uwielbiony, przyjmując chwałę od Mojego Ojca.

 

Córko, rozważ, jak pragniesz naśladować Moje Serce, aby twoje serce połączyć z Moim uwielbionym Sercem. Twoje serce tylko wówczas będzie godne chwały, kiedy na wzór Mojego odda się zupełnie posłuszeństwu i służbie tak, aby nie szukało już własnej chwały, ale tylko chwały Bożej. Jeżeli oddasz całą chwałę Bogu, On zamieszka w tobie otoczony własną chwałą i staniesz się arką noszącą Najwyższe Sacrum, Chwałę Najwyższego. Nie ty będziesz otoczona chwałą, ale Ja w tobie. W ten sposób staniesz się Moją chwałą, uwielbisz Mnie i Mojego Ojca we Mnie. Zjednocz się ze Mną najściślej jak tylko się da, poprzez zupełne ogołocenie się z własnych pragnień i własnej próżności. Szukaj Mnie. Zawsze szukaj Mnie. Szukaj Mnie Ukrzyżowanego. Szukaj Mnie Ukrzyżowanego w człowieku, w zajęciach, w pracach, przyjemnościach, w odpoczynku, w lustrze, w przyjaźni, w posłudze, w modlitwie, w sercu. Zawsze szukaj Mnie Ukrzyżowanego.

 

Ucz się ode Mnie pokory. Chwała chodzi w parze ze wzgardą. Musisz ją przyjąć, jeżeli pragniesz być Moją chwałą. Chwała Boża na Ziemi przyjmuje postać upokorzeń, odrzucenia i posłuszeństwa w próbie i cierpieniu. Jesteś zdolna ponieść ten krzyż. Chcę, aby dusze nie szukały własnej chwały, bo wówczas nigdy nie odnajdą Mojej. Nie oddają Mi jej. Dlatego nie wolno wam rozpaczać z powodu waszych niepowodzeń, cierpień i upokorzeń. Przyjmijcie jarzmo bycia odrzuconym i pogardzanym. Prawda triumfuje na końcu, nie na początku. Przypomnijcie sobie Moją Matkę, Królową, zamieszkującą ubogą stajnię dla zwierząt, wspomnijcie na wzgardę, w jakiej przyszedłem na świat, wspomnijcie na wszystkie fałszywe oskarżenia, jakie przyjmowałem, sam będąc Prawdą. Nie uchylajcie się przed przyjmowaniem oszczerstw. Prawda musi zajaśnieć poprzez ukazanie jej niewzruszoności i niezmienności w kolejach losu. Tak udowadnia swoją rację, bo ona jedyna jest niezmienna.

 

Dużo łatwiej będzie wam znosić upokorzenia, jeśli zapamiętacie, że nie żyjecie na Ziemi dla własnej chwały i dla uwielbienia własnego imienia, ale dla Mojej chwały i uwielbienia Mojego Imienia. Nie martwcie się o własną chwałę i własne imię. Jeśli Bóg będzie w was uwielbiony, odda wam chwałę, tak jak oddał ją Mnie, który umierałem jako najmniejszy w Izraelu, odsądzony od czci i odrzucony przez wszystkich. Nie bójcie się hańby i oszczerstw, winy przypisanej. Lękajcie się tylko tej, którą może dostrzec was Bóg. Sąd ludzki nie jest ostateczny, ale sąd Boski jest takim. Tego się lękajcie, bo jeśli przyjdzie wam przynieść na niego tylko własną chwałę, czym odpłaci wam Mój Ojciec? Ale jeśli staniecie przed nim osądzeni od czci na Ziemi, ale przynosząc Mu cześć i chwałę Jego Imienia, otrzymacie nagrodę.

 

Dzieci, chwała jest tylko jedna, tak samo jak Prawda. Nie możecie posiadać własnej chwały i oddawać jej Bogu. Posiadając chwałę, musicie ją całą oddać Bogu, a to oznacza na Ziemi wyzbycie się wszelkiej chwały ludzkiej, a więc upokorzenie i wzgardę. Im większą chwałę pragniecie przynieść Bogu, tym niżej musicie „upaść” jako ludzie. Nie posiadając już żadnej własnej czci i chwały, możecie być pewni, że ją całą oddaliście Bogu i w pokoju serca oczekiwać Nieba, bo tam jest wasza chwała, którą oddaliście. Tam, jest cześć, którą utraciliście, tam jest Prawda, dla której warto było utracić wszystko. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...