Aktualności

2020-11-19 18:36

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI – DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTGO UTWORZONE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Moje dziecko, tobie powierzyłem troskę o Moje Serce. Troskę o świat pozostaw Mi, a ty zajmij się tym, do czego cię powołałem. Rozważaj skarby Mojego Najświętszego serca. Serce to zstąpiło z Nieba na Ziemię, aby rozlać swoją miłość na ludzkość. Moja nieskończona i odwieczna miłość w wymiarze Boskim została wam ukazana poprzez Moje Serce, abyście mogli poznać to, co nie wyobrażalne. Duch Święty utworzył Moje Serce ludzkie i zamknął w nim całą Moją Boską miłość. Moje niemowlęce Serce posiadało jednak pełnię miłości, choć jako niemowlę uczyłem się mówić i chodzić jak zwykły człowiek, Moje Serce posiadało pełnię Bóstwa i nie musiało uczyć się kochać.

 

Dom, w którym zamieszkałem, najczystsze łono Dziewicy, był domem wypełnionym miłością. Niepokalanie poczęta Maryja stała się Matką Boga, Matką Miłości, Matka Mojego Najświętszego Serca. Nosząc Mnie w swoim niepokalanym łonie, Maryja uczyła się miłości i pokory od Mojego niemowlęcego Serca. Wsłuchiwała się w Jego miłość i naśladowała ją. Oddając Jej Moje Serce, kształtowałem Jej doskonałość. Dodając Jej Mojego Ducha, czerpałem siłę z Jej niepokalanego ciała. Maryja dała Mi podobieństwo cielesne, a Ja dałem Jej podobieństwo duchowe. Połączyła nas miłość naszych Serc, które bijąc w jednym rytmie, zespoliły się na zawsze, aby połączyć się na chwałę Mojego Ojca.

 

Od początku byłem Bogiem. Maryja od początku była człowiekiem. Nasze połączenie nie zmieniło Mojego bóstwa ani nie dodało Bóstwa Mojej Matce. Pozostałem Bogiem, a Maryja pozostała człowiekiem. Jednak przyjmując naturę ludzką Mojej Matki, wywyższyłem Ją i dodałem Jej godność prawdziwie synowską, aby upadły człowiek powrócił do Raju większy i piękniejszy, niż z niego odchodził. Nowy człowiek otrzymał doskonałą Matkę, wzór miłości ludzkiej, aby z niej czerpał życie i siłę do zachowania wierności. Choć jestem Bogiem, Moja ludzka natura wspierała się na Maryi, a Moje Boskie Serce czerpało pociechę z Jej Serca.

 

Niepokalane Serce Mojej Matki połączyło się za sprawą łaski Ducha Świętego z Moim Najświętszym Sercem w ciele Maryi. Bicie Serca Maryi dodawało życie Mojemu Sercu w Jej łonie, a bicie Mojego Serca dawało życie Jej duszy, która żyła miłością. Nasze Serca pozostawały odtąd nierozłączne. Cierpiały wspólnie i wspólnie doznawały pociechy. Na Golgocie przeszyło je to samo ostrze, dając upust miłości tych Serc, która rozlała się na nowe potomstwo nowego Adama i nowej Ewy. Miłość zawsze daje życie. A miłość tych dwojga Serc była tak wielka, że dała życie nowemu, świętemu ludowi, który odda chwałę Bogu. Dlatego Moje Najświętsze Serce jest zawsze złączone z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, która na zawsze pozostanie Dziewicą i na zawsze pozostanie Matką Boga. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...