Aktualności

2020-01-01 14:46

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SOBIE OJCIEC BARDZO UPODOBAŁ

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Chcę, aby ludzkość wiedziała, że Moje Serce jest upodobaniem Mojego Ojca. A ten, kto czci Moje Serce, również będzie upodobaniem Mojego Ojca. Moje Serce mówi wam o tym, czego pragnie Mój Ojciec, czego pragnie Bóg. Moje Serce jest z koroną Ojca. Wychwala Go i miłuje. Chcę, abyście we wszystkim naśladowali Moje Serce i stali się przedmiotem upodobania Mojego Ojca. Poszukujcie prawdy o Moim Sercu i próbujcie Mnie we wszystkim naśladować.

 

Moje Serce jest miłością, jest miłością do Ojca i miłością do ludzkości. Jednak miłość Ojca jest pierwsza. W niej dopiero i przez nią, z powodu tej miłości, kocham ludzkość jak siebie samego. Miłość Ojca jest początkiem wszystkiego. Bez niej nie istnieje miłość do człowieka. Bez niej nie ma Odkupienia i Zbawienia ludzkości. To miłość do Ojca daje Mi miłość do ludzkości. Musicie zrozumieć, że wszelkie dobro płynie z Bożego Serca i nie ma dobra ani miłości niezależnej od łaski Bożej. W Bogu jest cała miłość.

 

Miłość do Ojca jest więc pierwszym powodem upodobania Ojca w Moim Sercu. Później jest Moja miłość do ludzkości i poświęcenie względem jej. Poświęcenie to jest owocem posłuszeństwa wobec Ojca, który w Moje ręce złożył losy świata i życie każdej duszy. Posłuszeństwo Woli Ojca jest zaraz po miłości, bo jest jej owocem. Bez pierwszego nie ma drugiego i tak dalej, aż do najmniejszej cnoty, którą nabędzie dusza. Posłuszeństwo Woli Ojca stało się przyczyną Odkupienia i radości wiecznej zbawionych. Moje zaufanie względem Ojca było doskonałe. Sam wobec siebie okazałem się nieposłuszny, sprzeciwiający się Mojej ludzkiej naturze. Za to ponad wszystko zaufałem Woli Ojca, aby wypełniła się Jego doskonała Wola, nieograniczona ludzką naturą i ludzkim względem.

 

Trzecim stopniem, po którym przyciągniecie do siebie miłosierny wzrok Ojca, jest właśnie miłość do człowieka. Przede wszystkim do Maryi, Mojej Matki, która jako Niepokalanie Poczęta otworzyła ludzkości drzwi do bramy Nieba. Ona jako pierwsza i wybrana przez Boga godna jest po Nim samym największej miłości. Serce, które czci Matkę Boga, będzie znajdowało upodobanie w oczach Ojca. Z tej miłości wypływa również szczególna więź i miłość do człowieka jako takiego, niezależnie od tego kim jest. Szacunek do człowieka, jako stworzenia Boga, szczególnie umiłowanego i wywyższonego, oddaje chwałę Bogu. Dobroć względem ludzi zjednuje duszy łaski. Poprzez to nastawienie serca, które skierowuje miłość w tych trzech kierunkach, Bóg odbiera należną Mu chwałę i znajduje upodobanie w sercu, które przepełnia ta miłość. Z niej rodzą się łaski i cnoty potrzebne do świadczenia o miłości i życiu w miłości Boga.

 

Córko, jeśli chcesz, aby Bóg miał upodobanie w twoim sercu, kochaj. Wszystko inne jest następstwem miłości. Bądź miłością, jednocząc we wszystkim twoje serce z Moim. Jeśli chcesz mieć pewność, że i w twoim sercu Bóg Ojciec bardzo sobie upodobał, staraj się nigdy nie odłączać od Mojego Serca, stale przebywając w Jego wnętrzu. Proś Mnie podczas każdej Komunii świętej, abym zupełnie upodobnił twoje serce do Mojego. Nie będę ci odmawiał. Uczynię tak, jak Mnie poprosisz. Będziesz kochać już Moim Sercem i przemienię cię. Uwolnię cię od ludzkiej małostkowości i wprowadzę cię w przestrzenie wspaniałomyślnej ofiary, której owocem będzie najczystsza miłość. Miłość, jaką kocha sam Bóg. Będziesz władać Boim Sercem poprzez zupełne z nim zjednoczenie. Wszystko to jest przygotowane dla tych, którzy pragną, którzy proszą, którzy wierzą i którzy zaufają. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...