Aktualności

2020-12-24 14:58

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Dzisiejsze orędzie otworzy twoje oczy na prawdę, jaka jest moc Mojego serca. Mówiłem ci już o cnotach, których jest pełne i którymi pragnie się dzielić, ale teraz chcę ci powiedzieć o mądrości i umiejętności, darach Ducha Świętego, które zamieszkują Moje Serce.

 

Każdy człowiek jest niczym w obliczy wszechmocy Boga. To Ja napełniam dusze talentami i daję ciału umiejętności. Sam człowiek może rozwijać Moje dary, ale nie jest ich twórcą i dawcą. Mądrość mieszka w Moim Sercu i umiejętność korzystania z tej mądrości również.

 

Mądrość, o której mówię, to mądrość Boża. Nie wiedza, ale mądrość. Mądrość jest Moim przymiotem. Nikt nie może jej posiadać, jeśli nie otrzyma jej ode Mnie. Serce, które kieruje się mądrością, jest niepokonane. Serce mówi człowiekowi o Prawdzie, dlatego jest siedzibą mądrości i należy go słuchać. Nie wolno słuchać serca, które nie jest siedzibą mądrości, ale głupoty. Takie serce prowadzi do zguby duszy.

 

Takie serce słucha emocji, a nie mądrości. Mądrość Boża jest darem Ducha Świętego i trzeba się o nią modlić. Mądrość Boża mieszka w sercu człowieka, a nie w jego umyśle, dlatego nie umysł należy ćwiczyć, aby stał się siedzibą mądrości, ale serce. Ćwiczenie umysłu może wspomóc proces oczyszczania serca, ale sam umysł nie będzie mieszkaniem dla Ducha Świętego. Dlatego właśnie serce musi być opróżnione z niepotrzebnych myśli, uczuć i wad, które ograniczają działanie Ducha Świętego.

 

Wraz z mądrością idzie w parze dar umiejętności, bo cóż człowiekowi po mądrości jeśli nie potrafi wykorzystać jej  ku chwale Boga. Posiada ją jak lampę, której nie zapala w ciemności i nie rozjaśnia drogi przechodniom, ale cieszy się tylko z jej posiadania. Na nic zda się taka mądrość, która nie służy Zbawieniu dusz i większej chwale Boga. Dar mądrości nie gwarantuje jeszcze duszy zwycięstwa. W pokorze ducha powinna prosić o dar umiejętności, aby dobrze wykorzystać dar, którym została obdarowana. Wspomnij na grzechy Salomona, którego obdarowałem z wielką hojnością. Dałem mu narzędzie do zdobycia świata, ale nie wykorzystał go ku Mojej chwale. Jego serce zaczęło się pysznić, aby skierować swe myśli ku własnej chwale. Ten, kto więcej otrzymał, musi więcej strzec swojego serca i prosić o dar pokory i umiejętności. Wiele Moich darów zmarnowano bezpowrotnie.

 

Mądrością człowieka jest szukanie Boga. Umiejętnością jest służenie Bogu poprzez wszystkie talenty i dary, jakie człowiek otrzymał od Stwórcy. Moje Serce jest mieszkaniem obu tych darów, bo nigdy nie odstąpiłem od mądrości i nigdy nie wyniosłem się w swoim człowieczeństwie, ale pozostałem doskonale posłuszny Przedwiecznej Mądrości, która we Mnie mieszkała. Jestem Bogiem, od zawsze, ale jestem również człowiekiem, który posiada emocje i serce poddane uczuciom. Stawiajcie sobie Bożą mądrość zawsze ponad wszelkimi uczuciami. Służbę Bożą ponad wszelkimi emocjami, a zwycięży w was Duch Boży. Módlcie się, aby wasze serca były świątyniami Bożej mądrości i umiejętności. módlcie się o oba te dary, bo potrzebujecie ich obu. Jestem z wami, aby was napełniać Moją łaską. Proście, a otrzymacie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...