Aktualności

2020-12-24 16:35

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM MIESZKA CAŁA PEŁNIA BÓSTWA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Chcę mówić o Bóstwie, jakie zamieszkuje Moje ludzkie Serce, czyniąc je równocześnie Sercem Boga. Moje ludzkie Serce pomieściło całe Moje Bóstwo, nie ujmując mu niczego z powodu ludzkiej natury. Ludzkie uczucia nie pozbawiły go Boskiej wolności. Chcę ukazać ci Boskość Mojego Serca. Kiedy cierpiałem na sposób ludzki, cierpiałem jednocześnie na sposób Boski, odczuwając głęboko rany zadane Mi przez całą ludzkość, wyjętą z przestrzeni czasu i miejsca. Wszystkie czyny dusz były obecne w czasie Mojej Męki i głęboko raniły Moje Człowieczeństwo i Moje Bóstwo, obrażając Mnie. Moje ludzkie Serce cierpiało z powodu nienawiści i obelg, jakimi znieważano Mnie i Moją Matkę w czasie Mojej Męki. Moje Boskie Serce cierpiało niewypowiedzianie z powodu wszystkich cierpień i obelg, jakie uderzyły we Mnie i Moją Matkę na przestrzeni wszystkich czasów, w ciągu całej historii ludzkości. Grzechy przeszłe i grzechy przyszłe ludzkości wylały się w swoim ogromie na Moją niewinność. Moje Serce, doskonale zjednoczone z Sercem Ojca, odczuwało, jak bardzo jest On obrażany. Moje ludzkie Serce pragnęło zadośćuczynić za te wszystkie obrazy.

 

Serce ludzkie nie pojmuje Serca Boskiego, ale Moje Serce było równocześnie Sercem Boskim, dlatego w nim dokonało się Odkupienie. W nim ludzka słabość i grzeszność spotkała się z niezgłębionym miłosierdziem Boga. W nim najgłębsza skrucha i żal za popełnione grzechy otworzyła zdrój miłosiernej łaski. W nim zadośćuczynienie grzesznika zostało przyjęte i otworzyło ramiona miłosiernego Ojca. W Moim Sercu pojednał się człowiek i Bóg. Moje Serce objęło cierpienie Boga i żal człowieka. Moje Serce przyjęło ból Boga i ból człowieka. W Moim Sercu Ojciec objął Syna i Syn [ten akapit odnosi się zarówno do Pana Jezusa jako Boga – Człowieka, jak również do człowieka ogólnie] wszedł w ramiona Ojca. W Moim Sercu dokonało się wszystko, co zostało poczęte w umyśle Ojca. W Moim Sercu zamieszkuje pełnia człowieczeństwa i w Moim Sercu zamieszkuje pełnia Bóstwa.

 

Pełnia człowieczeństwa, bo jako Człowiek uznałem swoją słabość i odpokutowałem wszelki grzech, przyjmując zadośćuczyniające cierpienie z miłości do Ojca i całego rodzaju ludzkiego. Pełnia Bóstwa, bo jako Bóg znałem ogrom ludzkiej nieprawości i wielkość obrazy, jakiej doznał Boski Majestat, ale okazałem miłosierdzie, które przewyższyło ogrom wszystkich popełnionych win, w przeszłości, przyszłości i teraźniejszości.

 

Boską cechą jest przebaczać. Przebaczenie jest najbardziej Boskim przejawem ludzkiego serca. Kto przebacza, czyni to mocą Boską. Bez łaski Bożej nikt nie może przebaczyć. Ludzkie serce potrafi przebaczać, kiedy czerpie swoją siłę z Boga. Moje Serce jest Sercem Człowieka i Sercem Boga. Współczuję wam jako Serce ludzkie i przebacza wam jako Serce Boskie. Uciekajcie się do Mojego Serca, przynosząc mu swój gniew, swoje rany z przeszłości, swój brak przebaczenia. Brak przebaczenia jest jak strzała, która zatruta wciąż tkwi w sercu człowieka, a przez to choruje całe jego ciało. Tak dzieje się z duszą człowieka, który nie przebaczył.

 

Nie dziwię się temu. Przebaczenie jest najwyższym Boskim przymiotem, bo zawiera się w miłosierdziu Boga. Dlatego nic w tym dziwnego, że nie możecie przebaczyć. Tylko Ja potrafię przebaczać, a wy potraficie na tyle, na ile Ja żyję w was. Dlatego bezskutecznie próbujecie przebaczać poprzez wróżki i znachorów, przez naukę i sztuki tajemne. Żadne psychologiczne techniki nie oczyszczą waszych serc. Tylko Ja przebaczam i tylko we Mnie jest źródło przebaczenia. Możecie przekonać swój umysł poprzez ludzkie starania, ale serce człowieka nie należy do rozumu. Jest wolne. Poddane Bogu, bądź jego nieprzyjacielowi [szatanowi]. Nieprzyjaciel nie pragnie przebaczenia i nie pozwoli zniewolonej duszy przebaczyć. Będzie łudził fałszywym pokojem, ale zatruta strzała wciąż będzie tkwić w sercu człowieka. Ja jestem Lekarzem serc. Ja mogę usunąć tę strzałę i uleczyć ranę, jaką zadała. Ja mogę odnaleźć każdą kroplę trucizny, jaka wlała się do serca człowieka. Ja mogę ją usunąć, zastępując ją kroplami Mojej drogocennej Krwi, Krwi wiecznego i nieskończonego przebaczenia.

 

Przychodźcie do Mnie, właśnie teraz, w tym miesiącu [czerwcu] i zawsze, w każdym miesiącu, kiedy czczone jest Moje Serce, aby prosić Mnie o łaskę przebaczenia dla was. Otwórzcie przede Mną serca w Sakramencie Spowiedzi. Poprzez ten Sakrament wchodzę do serc. W tym Sakramencie odnajduję zatrutą strzałę i wyrywam ją. Przez chwilę odczujecie ból, ale później nauczycie się na nowo oddychać. Obolałe od rany serce będę pielęgnował aż do jego całkowitego wyleczenia. Pamiętajcie, aby nie odchodzić z otwartymi ranami. Musicie powracać do Mnie, abym mógł poprzez ten Sakrament znów wejść do waszych serc i opatrzyć te świeże rany. Nie będzie już tak bolało. To jak zmiana opatrunku. Kiedy przychodzicie do Mnie stale, regularnie oddając Mi swoje serca w Sakramencie pojednania, jednam was ze sobą i ze światem, z ludźmi, którym pragniecie przebaczyć, a także z wami samymi.

 

Jeżeli jednak chcecie zostać zupełnie uleczeni i zupełnie przebaczyć, musicie przychodzić do Mnie stale. Wówczas dopiero dajecie Mi szansę, abym was całkowicie uleczył. Jaki lekarz może uleczyć ciało człowieka chorujące od wielu lat poprzez jedną pięciominutową wizytę? Dajcie Mi szansę, a udowodnię wam, że potrafię wyleczyć absolutnie wszystkie rany. Zupełnie. Zaufajcie Mi, bo zależy Mi na was. W tym Sakramencie w otwarte serce człowieka wylewam skarby Mojego Boskiego Serca, wylewam Moją Boskość, przebaczenie i miłosierdzie w postaci Mojej Krwi. To Przymierze, z którego wolno wam czerpać przez wszystkie dni waszego życia. Na mocy tego Przymierza przebaczam i daje przebaczenie. To nieskończone źródło przebaczenia. Weźcie je, aby z niego czerpać życie do waszych serc. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...