Aktualności

2023-05-30 16:17

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, SYNA OJCA PRZEDWIECZNEGO

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Podyktowałem ci rozważania o Moim Sercu, aby nauczyć was, w czym macie naśladować Moje Serce i dlaczego macie je czcić. Teraz pragnę podkreślić ten drugi wymiar nabożeństwa. Nie tylko zasługi, ale chwałę i godność Mojego Serca, abyście czcili w nim to, czego nie zdołacie odwzorować. Pierwsze cztery wezwania litanii do Mojego Najświętszego Serca odnoszą się bezpośrednio do Mnie. Pierwsze wezwanie precyzuje niezmienną prawdę o Moim Sercu. Jest ono jedno jedyne Sercem Boga i Sercem Człowieka, bo należy do Jedynego i Jednorodzonego Syna Bożego. Poza Mną nie istnieje żaden syn Boży, a wszyscy synowie Boga istnieją tylko poprzeze Mnie i we Mnie.

 

Jesteście dziećmi Boga na mocy Mojej łaski i Moich zasług. Ja sam jestem Synem Boga w sposób absolutny i bezwarunkowy. Od zawsze i na zawsze. Nie mam powodu istnienia, bo sam jestem powodem wszechrzeczy. Jestem Słowem, które pochodzi od Ojca, ale współistnieje z Ojcem w doskonałej jedności Trójcy Przenajświętszej. Jedność ta jest jednością Woli, która stworzyła świat na chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec uwielbił Syna w Słowie, które wypowiedział. Syn uwielbił Ojca, przyjmując Jego Wolę, a Duch Święty uwielbił Ojca i Syna poprzez dzieła Ojca i Syna. Moje Najświętsze Serce jest miejscem spotkania i uwielbienia całej Przenajświętszej Trójcy. Chcę dzielić tę nieskończoną radość z twoją duszą. Chcę dać ci nieśmiertelność, która dołączy do Mojego odwiecznego istnienia. Choć masz początek, nie musisz mieć końca. Kiedy złączysz twoje życie z Moim staniesz się również synem Ojca i nie będziesz mieć końca, tak jak Ja. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...