Aktualności

2020-11-19 18:40

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, ŚWIĄTYNIO BOGA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Dzisiaj zaczniemy od rozważania pierwszego wezwania. Modlisz się słowami: „Serce Jezusa, świątynio Boga”. To pierwsze wezwanie, w którym możesz ujrzeć własne odbicie. Poprzednie wezwania odnoszą się do Mnie, a to odnosi się również do ciebie. Moje Serce jest świątynią Boga w dwóch wymiarach. Po pierwsze jestem Bogiem, a po drugie jestem Sługą Ojca, którego czczę. Łączę się z tobą w tym drugim wymiarze, bo i ty jesteś sługą Ojca, którego czcisz. O tobie również można powiedzieć, że twoje serce jest świątynią Boga, bo zostało stworzone dla Boga i przez Boga. W nim zamieszkuje Duch Boży w całej Trójcy Świętej.

 

Serce, które znajduje się w stanie łaski uświęcającej, jest ogrodem, którego wnętrze zamieszkuje Bóg jak rajski Eden. Tu przebywam z tobą i tu cię pouczam. Tu przechadzamy się razem i tu zawsze Mnie znajdziesz. Pragnę, aby dusza człowieka szukała Mnie w tym ogrodzie, który ukryłem głęboko w jej sercu. Przyzywam duszę poprzez miłość, z jaką rozlewam się w jej sercu. Chcę być odnaleziony, chcę być odkryty i nazwany: „Oto jest, Oblubieniec czeka, Zbawienie noszę w sobie i raj, jakim jesteś Ty, Boże”. Czekam, kiedy Mnie odnajdziesz i zachłyśniesz się tymi słowami jak powietrzem, które odurza; jak widokiem, który zniewala. Raj jest w Moim Sercu. Chcę, aby raj był również w twoim sercu.

 

Im bardziej zjednoczyć się ze Mną swoim istnieniem, tym bardziej otworzysz swoją duszę na łaskę i Moje życie w tobie zacznie się rozrastać, tworząc już nie ogród, ale całą krainę szczęśliwości, świat miłości, który podzielę tylko z tobą. Tylko od ciebie zależy, jak głęboka będzie nasza relacja jak rozległe przestrzenie, które zapełnimy miłością po brzegi. Ja nie mam granic. Ty je masz. Ja mogę je otworzyć, jeśli Mi pozwolisz wylać się w twoim sercu jak rzeka miłości, która nawodni wszystkie połacie twego serca i obmyje wszelkie jego nieczystości. To rozlanie się Mnie w głębi twojego serca nastąpi wtedy, gdy otworzysz od zewnątrz drzwi zamknięte od wewnątrz. Kiedy ty otworzysz je od zewnątrz, Ja otworzę je od wewnątrz. Jak tama runie mur między nami. Przeskoczę wszystkie pagórki, biegnąc do ciebie. Otwórz Mi. Czekam na ciebie, aby uczynić cię jedno ze Mną, abyś stała się świątynią Boga, jak Ja nią jestem.

 

Uczyniłem cię podobną sobie, aby stać się podobnym tobie. Teraz Ja, podobny tobie, chcę, abyś stała się podobna Mnie. Szukaj Mnie, kochaj Mnie i strzeż Mnie w tobie. Twoje serce niech należy tylko do Mnie, poszukuj Mnie w nim i oddaj Mi w nim wszelką władzę. Proś Mnie, abym uczynił twoje serce podobne Mojemu, abym zjednoczył je z Moim Sercem i uczynił je jednym sercem w obliczu Mojego Ojca. Staniemy się wówczas jedno przed Moim Ojcem, właśnie w sercu i poprzez serce. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...