Aktualności

2020-11-22 09:31

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SKARBNICO

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Moje Serce jest skarbnicą sprawiedliwości i miłości. Oznacza to, że w nim znajduje się pełnia miłości i zarazem pełnia sprawiedliwości. Jestem waszym przebłaganiem za grzechy. Poprzez Moją Ofiarę ukazałem wam pełnię Mojej miłości, która wyrzekła się siebie, a oddała stworzeniu. Jako Ofiara złożona za ludzkość – jestem pełnią miłości, której zdrój znajduje się w Moim miłosiernym Sercu. Zarazem jestem jednak sprawiedliwym Sędzią i jako Król całego stworzenia osiągnąłem pełnię sprawiedliwości, złożyłem Ofiarę dla sprawiedliwości i posiadłem sprawiedliwość wraz z prawem do jej wymierzenia. Sam sobie wymierzyłem najwyższą karę, aby wynagrodzić niesprawiedliwość uczynioną przez stworzenie Mojemu Ojcu. We Mnie więc ukazała się pełnia Bożej sprawiedliwości, która nie ma względu na osobę, ale zawsze dąży do zadośćuczynienia i wyrównania krzywd. Każda krzywda musi być zrównoważona ofiarą za nią [POKUTA].

 

Skarbnica to określenie, które zawiera w sobie dwie prawdy. Po pierwsze jest to miejsce, w którym zgromadzone są wszystkie skarby królestwa, po drugie jest to miejsce, z którego król czerpie, aby wynagradzać poddanych. Zawsze jednak skarby, które rozdaję, są dobrem. Tak samo jest również z Moim Sercem, z którego udzielam Moim sługom. Czerpią z niego miłość i sprawiedliwość i z obu tych darów cieszą się jednakowo. Miłość i sprawiedliwość są nierozłączne. Nie może istnieć niesprawiedliwa miłość ani sprawiedliwość pozbawiona miłości, wyzuta z miłości. Jedno zaprzeczałoby drugiemu. Miłość więc zawsze jest sprawiedliwa, a sprawiedliwość zawsze wypływa z miłości. Korona chwały, w której będę sądził narody, jest następstwem korony wzgardy, która była obrazem miłości, z jakiej pozwoliłem ją sobie włożyć i jaką nosiłem dla waszego Zbawienia.

 

W Moim Sercu łączą się doskonała miłość z doskonałą sprawiedliwością, dlatego jako doskonała Ofiara miłości mam prawo ukazać się ludzkości jako pełnia sprawiedliwości. Krzyż wyniósł Mnie na tron Nieba. Niebo posłało Mnie na krzyż. Doskonała harmonia duchowego świata znajduje wyraz w Moim Sercu, nieskończenie miłosiernym i nieskończenie sprawiedliwym. Jak wielka jest Moja miłość, tak wielka jest Moja sprawiedliwość. Jak napełniłem świat Moją miłością, tak napełnię go również Moją sprawiedliwością. Jak daleko doszedłem jako Sługa, tak daleko posunę się jako Król. Nie zatrzymam się, aż dopełnię wszystkiego i osiągnę pełnię sprawiedliwości, tak samo jak nie zatrzymałem się w drodze na Golgotę, aby osiągnąć na niej pełnię miłości. Sąd jest koroną miłości i berłem miłosierdzia. Sprawiedliwość zakróluje ponad światem, aby wypełniło się wszystko. Pełnię Mojego Serca przeniosę w rzeczywistość przemijającego świata, aby wypełniła wszystko tak, jak jest napisane. Abym był poznany, muszę ukazać ludzkości całą prawdę o Moim Sercu. Świat poznał prawdę o Mojej miłości, musi więc poznać prawdę o Mojej sprawiedliwości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...