Aktualności

2020-11-19 18:41

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, PRZYBYTKU NAJWYŻSZEGO

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Dziś chcę ci powiedzieć o Moim Sercu, które jest przybytkiem Najwyższego. Wiele o tym, co to oznacza, powiedziałem ci już wczoraj, ale chcę, abyś zapamiętała jedno. Moje Serce jest domem Bożym, doskonałą świątynią wypełnioną po brzegi chwałą Najwyższego. Duch Boży przepełnia Moje Serce jako przybytek nie zbudowany ręką ludzką, ale wzniesiony przez samego Boga dla oddania Mu uchwały. W tym przybytku Bóg jest uwielbiony w sposób doskonały i nieskończony. Pamiętaj o tym, cierpiąc z powodu niedoskonałości przybytków ludzkich, w których nie odbieram należnej chwały. Niech twoje łzy nie spływają nadaremno. Otwórz twoje serce i ujrzy w nim Moje. Przenieś twoje uwielbienie i żal z powodu niedoskonałości świątyń wzniesionych ludzką ręką do wewnętrznej świątyni twojego serca. Tam połącz nasze serca, aby twój przybytek zajaśniał Moim blaskiem. W tej świątyni uklęknij wraz ze Mną i przepraszaj za wszystkie błędy i uchybienia przybytków ludzkich. Pociesz Boga, stając się przybytkiem doskonałym na wzór Mojego Serca.

 

W Moim Sercu wszystko odpowiada Bogu i wznosi się ku Jego chwale. Zjednocz twoje serce z Moim w czasie trwania Ofiary Mszy świętej, aby swoją miłością wynagradzać Bogu Ojcu za wszystkie uchybienia ludzkie, zaniedbania liturgii, przeinaczania i umniejszania kultu. Wzywaj aniołów, aby upiększali twoje serce swoją obecnością i pomogli ci zbudować przybytek Najwyższego, w którym będzie miał zawsze upodobanie, który będzie doskonały na wzór Mojego Serca. Pamiętaj, że to, czego nie możesz zmienić w świecie, możesz wynagrodzić w wewnętrznej świątyni twojej duszy. Złóż na ołtarzu twojego serca cały żal i ból, którym napełnia się twój umysł. Przyjmę tę ofiarę, wraz z tobą zapłaczę nad niszczonym przybytkiem i umocnię jego ściany, przyjmując twoją ofiarę i przedstawiając ją Ojcu. Płacz zawsze wraz ze Mną. Niech każda twoja łza połączy się z Moimi łzami, które wylałem nad Jerozolimą.

 

Każdą niedoskonałość wynagradzaj Mi poprzez budowanie wewnętrznego przybytku Najwyższego w tobie. Jest Mi najmilszą nagrodą i najpiękniejszą ofiarą, jaką chcę składać Ojcu. Tym sposobem zapłacisz Mi za uchybienia przybytków ludzkich. Zrozum, córko, niedbałość i umniejszanie chwały Boga w Jego świątyniach jest tylko obrazem jej umniejszenia w ludzkich sercach, dlatego ubolewając nad tym zewnętrznym wymiarem, najskuteczniej zadośćuczynisz Mi, odbudowując świątynię wewnętrzne, ludzkie serca, poczynając od własnego serca. Musimy odbudować te wewnętrzne przybytki, oczyścić ich kult i rozbudzić ich miłość, a dopiero potem może się dokonać przemiana zewnętrzna Kościoła. Bez przemiany serc ludzkich nie jest możliwe udoskonalenie liturgii, czystość kultu, przepisów prawa, wyglądu przybytków ani ich obyczajów. Odbuduj przybytek wewnątrz, a Ja odbuduje go na zewnątrz. Ale nie zajmuj się samym skutkiem. Wróć do przyczyny. To grzech zabija miłość. Tam gdzie jest grzech, miłość musi odejść. Przybytek Najwyższego musi być wolny od grzechu, aby zakwitła w nim miłość. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...