Aktualności

2020-01-02 14:44

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Chcę, aby ludzkość ponownie spojrzała w Moje Serce i dostrzegła, że jest dla niej jeszcze nadzieja i ta nadzieja to Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce Mojej Matki. Te dwa Serca zapłaciły za występki ludzkości i te dwa Serca są i na zawsze pozostaną przebłaganiem i nadzieją ludzkości.

 

Dziś chcę cię pocieszyć spojrzeniem w głąb Mojego Serca. Moje Serce jest Ofiarą dla Boga, w której zanurzam wszystkie wasze ofiary. Moje Serce jest przebłagalną Ofiarą, poprzez którą dokonuje ofiary przebłagania i pojednania waszych dusz z Bogiem. Wszystkie grzechy są błotem rzuconym w twarz Memu Ojcu, ogromem niewdzięczności, którym Ziemia kala swoje imię. Zbieram to błoto sprzed oblicza Mego Ojca i unicestwiam je Moją całopalną Ofiarą. Uwalniam świat od jego przestępstw i czynię wszystko nowym w Moim Sercu i poprzez nie.

 

Ołtarz, na którym składam Moje Serce, to Maryja. W Jej Niepokalanym Sercu dokonuje się ten najświętszy obrządek. To Ona jest Ołtarzem przebłagania, a Ja jego wieczną Ofiarą. Kapłan składający Ofiarę Mojemu Ojcu wzywa Mnie, abym zstąpił i zadośćuczynił za grzechy ludzkości, ale Ja zawsze przychodzę poprzez Moją Matkę i ofiaruję się poprzez Moją Matkę – Ofiarę dla Ofiary. Jestem Barankiem składanym na Jej Niepokalanym Sercu, aby ołtarz był godny swej Ofiary. Maryja jest Ołtarzem nieskalanym czystym od zawsze i czystym na zawsze. Przychodzę zawsze w Niej i poprzez Nią, bo Ziemia nie jest godna, abym na niej stanął. Ma Mnie więc poprzez Ofiarę Mojej Matki, która zakrywa przede Mną splugawione oblicze Ziemi.

 

– Ołtarzu, czysty, przygotowany, wybudowany dla złożenia na nim Ofiary i nigdy nie zburzony, wzniesiony ręką Boską, nie ludzką – przyzywaj Mnie. Ołtarz tak godny musi być uwieńczony i zaszczycony Ofiarą złożoną na nim. Twoje Imię przyzywa Mnie. Potoki Mojego przebaczenia wylały się na Ciebie w Mojej Krwi. Oddałem Ci Krew przebłagania, którą otrzymałem od Ciebie. Zwracam Ci ją, Matko, aby była znów Twoją. Oddaję Ci całą Krew niewinności, abyś posiadając każdą Jej kroplę uświęciła nią Ziemię.

 

O to czym jest Serce Mojej Matki. O to czym jest Moje Serce. Ołtarz i Ofiara, zawsze nierozerwalnie złączone poprzez Krew. Ofiara ofiarowuje się na Ołtarzu. Ofiara składana nie na Ołtarzu jest niegodna. Ołtarz, na którym składana jest Ofiara, został wybrany, oczyszczony i wybudowany przez samego Boga. Nie chcę innych ołtarzy i nie będę na nich cierpiał. Tylko ten jeden jedyny jest Mi miły i tylko na nim Moja Ofiara nigdy nie ustanie [Maryja]. Na cóż Mi świątynia bez Ołtarza? Jak Mnie przebłagacie? Wasz grzech będzie się zbierał i wypełni cały przybytek, bo zabraknie w nim Ofiary przebłagania. Ja i Mój Ołtarz jesteśmy darem dla ludzkości. Tam gdzie będzie składana Ofiara, tam będzie błogosławieństwo Najwyższego Boga.

 

Wasze ofiary, wasze serca winniście Mi składać na tym samym Ołtarzu, który Ja wybrałem. Wówczas połączą się z Moją Ofiarą i wasza krew złączy się z Moją. Nie mogę odrzucić takiej ofiary choćby była najmniejsza, bo Ołtarz [MARYJA], na którym ją składacie, jest godny. Wszystko, co zostanie złożone na tym Ołtarzu, będzie przyjęte i stanie się Ofiarą czystą i miłą Bogu. Choć to ofiara oczyszcza ołtarz, ten Ołtarz nie jest uczyniony ręką ludzką i Ofiara, jaka została na nim złożona jako pierwsza i dziewicza, nie jest Ofiarą ludzką, ale Ofiarą Boga i Człowieka, która uczyniła ten Ołtarz najświętszym przybytkiem Miłości. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...