Aktualności

2020-01-04 18:29

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, POKOJU I POJEDNANIE NASZE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: W Moim Sercu wszystkie stworzenia odnajdują pokój, a człowiek znajduje pojednanie, które jest dla niego źródłem wiecznego pokoju. Gdybym nie pojednał świata z Moim Ojcem, świat nie mógłby dalej istnieć, ale dla Mojej Ofiary i przez nią jest podtrzymywany Boską ręką. Wiele jeszcze nastąpi, zanim świat rozpadnie się w swoim obecnym wymiarze. Pojednanie, o którym wam mówię, stawia was przed Moim Ojcem niewinnymi. Jeżeli słuchacie Mojego słowa i wypełniacie je, jeżeli przestrzegacie Przykazań i korzystacie z Sakramentów, jakie zawarłem dla was w Kościele, jesteście ocaleni mocą Mojej Ofiary, bo dla was została ustanowiona i przez was została wykorzystana. Największą pociechę daje Mi to, że Moja Ofiara nie była daremna, że ludzkość zostaje ocalona mocą tej ofiary. Każda dusza, która przychodzi do Kościoła i przyjmuje Moje dary w nim pozostawione, dostępuje pojednania ze Mną.

 

Posłuchaj Mnie. Moje Serce jest wieczną przebłagalnią. Jeżeli chcesz usprawiedliwienia, przychodź i proś przez moc zasług Mojego Serca. Przepraszaj dla cierpień Mojego Serca i żałuj wraz z tym Sercem. Dziękuj Mi za miłość Mojego Serca i bądź usprawiedliwiona. Żaden człowiek nie ma nic na swoją obronę, kiedy staje w prawdzie przed Moim Ojcem. Tylko Ja jestem przebłaganiem i Moje Serce prosi za biednych grzeszników. W tym Sercu ukrywaj się przed sprawiedliwością Mojego Ojca i w tym Sercu chowaj się przed pokusami świata.

 

Pokój, który Ja daję, jest wieczny. Nie wierzcie obietnicom pokoju, ale pragnijcie pokoju we Mnie, tylko we Mnie jest pokój prawdziwy, który nie ma granic. Pragnę dać wam ten pokój. Nie chcę waszego lęku. Powierzcie Mi swoje niepokoje. Zawierzajcie je wszystkie Mojemu Sercu. Oddawajcie Mi je, a Ja przemienię je w nieskończony pokój. Lęk pochodzi od złego, bo nie ma w nim pokoju. Ja uśmierzam ból i wprowadzam pokój. Mój pokój jest jednak wieczny, nie przemija i nie może go zniszczyć człowiek. To pokój większy i silniejszy od wszystkich wojen świata. Pokonuje je, będąc zawsze niezmienny i stały, niezależnie od świata. Takiego pokoju pragnę w waszych sercach. Jego źródłem jest Moje Serce i tylko ono kiedy uczynicie wasze serca podobne Mojemu, wówczas otrzymacie również pokój Mojego Serca i będziecie uzdrowieni z waszego lęku. Moje Merce pochłania go bezpowrotnie, bo aby odkupić człowieka, musiałem wiele się trworzyć, oczekując na Moją godzinę.

 

Chcę, aby człowiek przyjął Moje zasługi, pokój i pojednanie jakie Ja wyprosiłem dla niego mocą Mojej Ofiary. Nie szukajcie własnego usprawiedliwienia, bo ono jest wam dane w postaci Mojej przebłagalnej Ofiary. Stawiajcie się przed Majestatem Boga we Mnie i przeze Mnie. Ukrywajcie swoje niewierności w Moim niewinnym Sercu, które już dawno wszystkie je przyjęło i zapłaciło, odpokutowawszy za nie. Teraz przychodźcie do Mnie, aby ukazać Ojcu, że to za was właśnie poniosłem sprawiedliwą karę, dlatego nie możecie być ukarani jak inni, bo sam Syn Boży zapłacił za wasze grzechy. Czy pojmujecie? We Mnie zawsze dostąpicie pojednania z Moim Ojcem, bo Mój Ojciec nigdy nie odrzuci tego, kto jest we Mnie, zasłania się Mną i powołuje się na Mnie. Moja Ofiara została już przyjęta, a była to Ofiara za ciebie. Więc twoje grzechy są już usprawiedliwione, tylko ty musisz przyjąć to usprawiedliwienie i nigdy nie przychodź przed obliczem Mojego Ojca bez niego. Moje Serce stoi dla was otworem. Przyjdźcie, aby się przekonać, że wasze imiona są w nim wypisane, a wśród Moich mąk są również wasze grzechy, za które zapłaciłem już sprawiedliwości Mojego Ojca. Nie bójcie się Go, kiedy idziecie wraz ze Mną. Nic wam nie grozi. Ale beze Mnie lękajcie się Go śmiertelnie. Teraz udzielam wam swego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...