Aktualności

2020-01-01 14:48

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, ODWIECZNE UPRAGNIENIE ŚWIATA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Należę do ciebie jako dziedzictwo, które dał ci Ojciec. Odziedziczyłaś Królestwo wraz z jego Królem. Jestem bogactwem i przepychem cnót, którymi cię obsypuję. Wybierając Mnie, zawsze trafisz na właściwą ścieżkę, która prowadzi do Królestwa. Oddaję ci się z Moim krzyżem, ale wraz z nim otrzymujesz to wszystko, co przez niego zdobyłem. Dam ci dusze, mnóstwo dusz. Dam ci rzeczy, o których nie śniłaś, ani twoja myśl nie zabrnęła tak daleko. Moja wyobraźnia i twoja, córko, nie mogą się równać. Moje uszczęśliwienie cię i twoje uszczęśliwienie Mnie to dwie różne przestrzenie, jak porównywanie próżni i pełni. Jednak zniżam się po twoje drobiny, bo dla Mnie mają nieskończoną wartość. Chcę czerpać z twojego dzbana. Ty czerp z Mojego. Objawiłem ci bogactwo Mojego Serca, aby cię zwabić. Chcę cię rozkochać w Moim Sercu i zdobyć cię dla niego. Wszystko, czym przepełniony jestem wewnętrznie, możesz otrzymać z powodu twojego oddania i otrzymasz.

 

Moje Królestwo jest miejscem wiecznego pokoju i umiłowania pokoju. Wejdą do niego tylko ci, którzy miłują pokój. Aby nie zagrażali jego pokojowi, ich pokój będzie wypróbowany, aby udowodnili Mi, że zasługują na tę nagrodę. W Moim Królestwie nie ma strachu. W Moim Królestwie nie ma gwałtu. Chcecie mieć Niebo na Ziemi, a gardzicie Moim Królestwem. Pragniecie zbudować swoje, oparte na wyzysku, bo na sercach które nie przyjęły Mojego Królestwa i nie żyją według jego zasad. To niemożliwe.

 

Królestwo, którego pragniecie, przyniesie wam tylko Ten, który jest Pokojem i tylko On może wam zapewnić dalszy pokój. Król, który dąży do pokoju za cenę własnego życia. Król, który kocha i pragnie kochać. Nikt poza Miłością nie będzie bezpieczny i nie może ocaleć. Pragniecie osiągnąć to co Ja, nie naśladując Mnie, podążając własnymi ścieżkami, które nie są kroczeniem za Mną chcecie utworzyć świat beze Mnie, królestwo beze Mnie, pokój beze Mnie i miłość beze Mnie. Chcecie osiągnąć wieczne szczęście i piękno beze Mnie. To się wam nie uda. Szukając miłości beze Mnie – stworzycie wojnę; szukając szczęścia na własną rękę – znajdziecie udrękę; dążąc do wiecznego życia beze Mnie – znajdziecie wieczną śmierć.

 

Wszystko, czego pragnie świat, jest we Mnie, przez piękno, bogactwo i chwałę, aż do wiecznego życia w szczęściu [NIEBO]. Dążycie przez całe życie do celów, które wam wyznaczyłem, ale beze Mnie, dlatego wasze poszukiwanie szczęścia unieszczęśliwiają świat i wszystkich jego mieszkańców. A Ja mam szczęście i pokój dla wszystkich. Ja mam bogactwo i piękno dla wszystkich. We wszystkich swoich poszukiwaniach pragnijcie Mnie jednego, który wszystko posiadam i który wszystkim jestem. Uparcie jednak twierdzicie, że to nie Mnie pragniecie. Ale Ja wam mówię, właśnie  Mnie pragniecie.

 

Jestem spełnieniem wszystkich ludzkich pragnień i dążności, wszystkich marzeń o wiecznym szczęściu. Nieprzyjaciel [SZATAN] jednak wykrzywił wasze młodzieńcze pragnienia, oszpecił je przez grzech i zniszczył ich niewinność, tak że nie możecie już odnaleźć ich związku ze Mną. Otrzymacie od niego spełnienie pożądań, w które przekształcił wasze niewinne i święte pragnienia. Zaspokajając pożądania, jednak oddalacie się od spełnienia pragnień, które tylko Ja mogę zaspokoić na wieki. Powróćcie do czystości waszych serc i do prawdy, w jakiej stawaliście przed sobą. Wejdźcie w sam środek waszych pragnień, a poznacie, co jest ich przyczyną.

 

Obiecuję spełnić każde pragnienie każdego, kto przyjdzie do Mnie i powierzy Mi je wraz ze sobą samym. Nie zapomnę nie oszukam. Otrzymacie. Ale poszukujcie, odrzucając wasze małe pożądliwości i zbytki świata, a pragnąc prawdziwych wartości. Wszystko, co nie godzi w Moje prawo i nie jest obrazem Mojej miłości, możecie Mi powierzyć. Ja zapamiętam. Żyjcie, wyglądając spełnienia wszystkich waszych pragnień we Mnie. Wiecznie. Wszystko, czego nie posiadacie na Ziemi, możecie otrzymać w Niebie. Wszystko, czego nie otrzymaliście na Ziemi, czeka na was w Niebie. Również to, co jest waszym największym pragnieniem. Właśnie to otrzymacie w nagrodzie. Szukajcie szczęścia, które nie przemija, a to jest we Mnie i przeze Mnie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...