Aktualności

2020-11-19 18:39

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, NIESKOŃCZONEGO MAJESTATU

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Pisz, Moja córko. Serce, o którym ci mówię, jest Sercem Boga. Jest Boskim przybytkiem, pełnym Jego chwały. W tym Sercu przebywają wszystkie łaski i dary, jakimi chcę was obdarzyć. To Serce jest przedmiotem uwielbienia zastępów anielskich, które dniem i nocą podziwiają jego majestat. Moje dziecko, nie znasz serca, które nie byłoby tknięte żadnym złem i żadnym upadkiem. Moje Najświętsze Serce jest czyste i dziewicze. Nigdy nie dotknięte żadną ludzką słabością. Jest siedzibą Mojego Bóstwa i jako takie godne jest największej czci. Mój majestat skrywa się w Moim Sercu, a jest to majestat nieskończony w swej chwale, potędze i doskonałości.

 

Im bardziej przybliżysz się do Mojego Serca, tym bardziej poznasz, jak wielka jest chwała Mojego Serca i jak nieskończony jest jego majestat. Ludzkie serce może odnaleźć mieszkanie w Moim Sercu i pragnę, aby ludzie naśladowali cnoty Mojego Serca, jednak jego majestatu nie zdołacie dosięgnąć. Ucząc się i poznając Moje Serce, możecie podejść bardzo blisko, ale nieskończony majestat Mojego Serca jest cechą Boską, której nie zdołacie naśladować w waszych sercach. Mówiłem ci o tym, że Moje Serce jest sercem ludzkim, które rozumie, odczuwa i cierpi jak serce człowieka. Ale jest również Sercem Boga i to wezwanie mówi o tej właśnie prawdzie.

 

Przybliżając się do Mojego Serca poprzez naśladowanie go, dojdziecie w końcu do miejsca, gdzie człowiek może już tylko upaść na kolana i oddać pokłon Bogu. Bowiem istota Mojego Bóstwa, wiecznie żywa i twórcza miłość, zamieszkuje Moje Boskie Serce. W nim swoją chwałę odbiera cała Przenajświętsza Trójca w całej swojej pełni i nieskończoności. Moje Najświętsze Serce jest usposobieniem całej Boskiej miłości Przenajświętszej Trójcy, jej obrazem i chwałą. Tu swoją pełnię osiąga wspólnota Boga i Człowieka w całym swoim wspaniałomyślnym planie wywyższenia człowieka. W Moim Sercu człowiek stał się Boski, jednocząc się z Bogiem poprzez wolę złożoną w miłosnej całopalnej ofierze. Ponadto nie ma nic. Jestem w pełni Człowiekiem, który jest w pełni Bogiem. Zachowawszy wolną wolę jako Człowiek i złożywszy z niej całopalną ofiarę na krzyżu, ubóstwiłem swoją naturę i oddałem wam owoc Mojej Ofiary, Moje Serce, przybytek Boga otwarty na przyjęcie człowieka. Błogosławię was na tej drodze do Mojego Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...