Aktualności

2020-01-04 18:31

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, NADZIEJO W TOBIE UFAJĄCYCH

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Moje słowa dziś przeniosą cię na łoże śmierci. Utrata nadziei jest największym wrogiem umierających. Dla nich pozostaje lęk, bo widzą, jak kruche jest życie i jak nieskończona wieczność, która ich czeka, a której nie mogą już zmienić, będąc u progu śmierci. Czas zasług minął. Świat pozostawia ich bezradnymi w obliczu nieubłagalnej rzeczywistości końca życia ziemskiego. Żadna ręka ludzka nie może powstrzymać śmierci. Człowiek przechodzi w rękę Boską i pierwszy raz w życiu zdaje sobie z tego sprawę w pełni. Obecny świat zdaje się odchodzącym majakiem. Serce ściska ból rozstania i lęk przed nieznanym. Doświadczenie śmierci jest zawsze ciężkie, ale w zależności od czystości duszy i stopnia jej powiązania ze Mną [na Ziemi] dusza przechodzi ją z wielkim lękiem lub z wielką ufnością.

 

Czas na Ziemi jest czasem zbierania zasług, gromadzenia skarbu, czasem próby, w którym dusza określa się jako Mój przyjaciel lub jako Mój wróg. Jest jednak ogromna ilość dusz, które nigdy nie chciałem Mie poznać, aby się określić. Teraz, w obliczu śmierci, widzą tę prawdę, że przez całe ich życie towarzyszyła im Moja czuła obecność i miłość, lekceważona i odrzucana. Moje czułe oblicze przyjmie jednak wyraz surowej sprawiedliwości, bo zawsze jest Prawdą i odzwierciedla Prawdę wobec duszy. Prawda jest nieubłagana. Nie podlega wpływom. Nie ma ucieczki od niej, bo jest wszechobecna i wszechogarniająca. Prawda jest i Prawda przenika wszystko na wskroś. Dusza u progu śmierci widzi swoją nędzę i sytuację, z której nie ma już wyjścia. Musi iść tam, gdzie iść nie chce i opuścić to, czego opuścić nie chce. Dlatego wszelkie przywiązania ziemskie utrudniają odejście z tego świata i odwracają wzrok duszy od Boga, a skierowują go ku marnościom świata, przepełniając duszę żalem i rozpaczą.

 

Chwila poprzedzająca śmierć jest czasem łaski, w którym dusza może uprosić jeszcze miłosierdzie Boże dla siebie na czas Sądu. Jeśli zdoła z ufnością zwrócić się do Boga, nie zostanie potępiona. Musi to jednak uczynić, zanim umrze. Później czas się kończy, a utrwala się postawa duszy i powiększa jej odczucie rozpaczy lub ufności. Myśli lub słowa, z jakimi umiera człowiek, zastygają na jego ustach. Z takim stawia się on przed Moim tronem. Jeśli błaga: „Miłosierdzia!”, Moje miłosierdzie musi się stawić na Sąd. Jeśli jednak jego myśli i słowa kierują się ku marnościom świata, w posiadaniu, troską doczesnym lub jeśli otwarcie buntują się do ostatniej chwili przeciw wyrokom Opatrzności, odrzucając Ją, dusza nie może dostąpić miłosierdzia Bożego, bo wzgardziła nim, nie wzywając go, nie wierząc w nie lub go nie pożądając z powodu pychy, która ją zaślepia.

 

Człowiek w obliczu śmierci lęka się Mnie. Chcę więc powiedzieć wam o tym, jak należy wam kierować wasze myśli wobec zbliżającej się śmierci, abyście nie ulegli lękowi. Te słowa Moje przedstawiajcie umierającym, aby znali Moją Wolę i  Moje pragnienie Zbawienia ich, mimo ich grzechów. Nadzieją dla umierających jest Moje Serce. Do niego mają przystęp wszyscy grzesznicy. Ukazałem je światu na krzyżu przebite włócznią, aby każdy grzesznik mógł je zobaczyć i uwierzyć, że to właśnie dla niego pozwoliłem się przybić do krzyża i otworzyć Moje Serce włócznią. Uczyniłem to, aby każda grzeszna dusza, niezależnie od tego, ile grzechów ją pokrywa, mogła do niego wejść i schronić się przed zagniewanym obliczem sprawiedliwości Mojego Ojca.

 

Niech się nie lęka żadna dusza wejść do Mego Serca. Nie zamknę go. Na zawsze pozostaje otwarte na krzyżu. Będę trwał na Moim krzyżu aż schronie w nim ostatnią duszę, która zechce przyjąć Moją Ofiarę za siebie i schronić się w nim. Nie liczę grzechów tego, kto się do Mnie zbliża, ale wyciągam ręce, aby przyciągnąć duszę, która pragnie ukryć się w Moim miłosiernym Sercu. Moja Krew przewyższa swą zasługą wasze winy. Moja Krew usprawiedliwia wszystkie zbrodnie. Moja Krew jest życiem przyszłym waszych dusz. Kto ją posiada i czci w swoim wnętrzu, nie może umrzeć na wieki.

 

Błagajcie Moje Serce aby obroniło was przed słuszną karą. Wzywajcie Mojego Serca, aby jego miłosierdzie okazało się nad wami. Proście Moje Serce, aby ukryło was w swoim najniewinniejszym wnętrzu i zmyło wasze winy swoją męczeńską ofiarą. Uwierzcie, że Moje Serce cierpiało właśnie dla was, z miłości do was, aby was zbawić. Moja Wola nie zmieniła się. Nadal pragnę waszego Zbawienia jeśli z całego serca zwrócicie się do Mnie, prosząc o przebaczenie, Moje Serce nie będzie mogło wam odmówić. Proście Mnie. Wejdźcie do głębi Mojego Serca, które przepełnione jest całe miłością do was, i proście. Moje Serce jest samą miłością. Wysłucha was, bo chce was ocalić. Ponad wszystko pragnę przebaczać. Ponad wszystko pragnę zbawiać. Moja sprawiedliwość jest dla tych, którzy odrzucą Moje miłosierdzie. Dla Mojego Serca jest tylko miłosierdzie. Dopóki w nim jesteście, nie musicie się lękać. Wzywajcie z całego serca Mojej łaski. Chcę przebaczać i przebaczę, ale niech wasze błaganie będzie prawdziwe, niech wstrząśnie Moim Sercem i ujmie je radością powrotu marnotrawnego syna, chodź w tej ostatniej godzinie. I w tej ostatniej godzinie pragnę waszych dusz i wtedy walczę o nie aż do końca.

 

W tej ostatniej godzinie, kiedy wszystko zdawało się już dla Mnie skończone, kiedy Moje ciało wydało już ostatni oddech, wydałem grzesznikom jeszcze Moje Serce, aby i ono zostało zabite i umęczone do ostatniej kropli Krwi. To dla was. Dla tych, którzy się spóźnią pod Mój krzyż, którzy przybiegną za późno, to właśnie dla tych, którzy nie zdążyli w porę aby uprościć miłosierdzie i przebaczenie z Moich ust. Teraz, kiedy wiszę na krzyżu umarły, a Moje usta nie wydadzą słowa przebaczenia, a Moje oczy nie okażą litości i Moje oblicze nie przygarnie już płaczącego grzesznika, otwieram dla was Moje Serce. Ono nie zna śmierci i mimo śmierci Mego ciała nadal pragnie zbawiać każdą duszę. Dla was otwieram je włócznią, aby ono powiedziało wam słowa: „Przebaczam. Przebaczam i kocham”. Przygarniam do bram raju także tych, którzy przyjdą zbyt późno, dla was jest jeszcze Moje Serce, które nie chce umrzeć, chce do końca zbawić duszę. Oto Moje Serce, otwarte na oścież, oddaje wam, grzesznicy, ostatnie krople, aby zbawić ostatnich z ostatnich. Dla was pozostaje na zawsze otwarte. Nie zmarnujcie Mojej Ofiary, odrzucając Moje przebaczenie. Moje Serce mówi do was w tej godzinie: „Tak, przebaczam ci. Pragnę cię. Kocham cię. Wejdź do bramy Mojego miłosierdzia i przyjmij Krew, którą za ciebie wylałem i ukryj się w niej przed przenikającym cię spojrzeniem sprawiedliwości. Pokryj każdy twój grzech Moją Krwią i bądź zbawiony mocą tej Krwi, której ratunku wzywasz w tej ostatniej godzinie”. Moje Serce ma moc nad sprawiedliwością Ojca. Moje Serce ma moc ocalić tych, którzy się do niego uciekają. Módlcie się. Nie traćcie nadziei. Moje Serce jest dla was. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...