Aktualności

2020-12-23 18:42

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Będę rozpalał twoje serce ku miłości, której jestem źródłem. Dziś zabieram cię do Mojego Serca, abyś poznała, że jestem Królem poprzez nieskończone miłosierdzie Mojego Serca i miłość, która jest ponad wszystkim. Tylko miłość jest tak wielka, że pokonuje wszystko. W Mojej Ofierze krzyżowej pokonała szatana, śmierć i grzech. Pokonała cały świat i nadal pokonuje w tych, którzy są jej wierni. Ponad miłość nie ma nic większego. Ponad miłość nic nie może się wznieść. Nie ma nic potężniejszego od miłości i nigdy nie będzie. Wszystkie siły natury, o których wiesz, są niczym wobec miłości. Nawet człowiek poprzez miłość może je pokonać. A Ja, który jestem Miłością, pokonuję wszystkich Moich nieprzyjaciół i cały świat jednym uderzeniem Mojego miłującego Serca. Dlatego Moje Serce panuje nad wszystkim, bo miłość jest jego potęgą.

 

Dziś chcę cię pouczyć o wezwaniu, w którym przyrównujesz Moje Serce do króla, w którego królestwie zjednoczą się wszystkie serca. Stanie się to poprzez miłość, bo to ona usuwa wszelkie granice pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co Boskie. Kiedy serca ludzkie zapłonął miłością, połączą się wraz z Moim Sercem w ogniu wiecznej miłości. To dzieje się ze świętymi w Niebie. To może się stać również na Ziemi. A jeżeli Ja poprzez Moją miłość panuję nad wszystkim, i ty, kiedy twoje serce poprzez miłość zjednoczy się z Moim, będziesz panować we Mnie i poprzeze Mnie.

 

Jestem źródłem, z którego wychodzą dusze, i źródłem, do którego powracają. Moje Serce jest świątynią miłości, w której zespalam dusze ludzkie z miłością przewodniczą. W Moim Sercu i poprzez Moje Serce ofiarowuję ludzkość jej Ojcu, który w Moim Sercu i poprzez Moje Serce przyjmuje do swego Królestwa zaślubione Mi dusze poprzez miłość i wiarę łączę je ze sobą i poprzez Ofiarę Mojego Serca, jak poprzez wiecznie otwartą bramę, wprowadzam te dusze do raju. Nie przechodzą one jednak przeze Mnie, ale przechodzą we Mnie i wraz ze Mną, ponieważ ten, kto raz wejdzie do rany Mojego Serca, nigdy już nie będzie jej pozbawiony. Rana Mojego Serca sączy napój Zbawienia, którym przepoję oddane Mi dusze. Napełnię je Moją Krwią, aby jak niemowlęta wdychają pierwsze powietrze do swoich płuc, otwierając usta na świat, dusze poprzez Moją Krew zdolne były przyjąć pierwszy oddech w nowym świecie, do którego prowadzi was Moje Serce. Moja Krew już na zawsze połączy ze Mną dusze. Jak powietrze daje i warunkuje życie na Ziemi, tak Moja Krew daje je w Niebie. Jak ciało człowieka nie może żyć bez powietrza, tak dusza człowieka nie może żyć bez Mojej Krwi. Jak płuca człowieka nieustannie oddychają powietrzem, tak dusza człowieka nieustannie oddycha Moją Krwią. Zjednoczę cały świat w tym strumieniu życiodajnej Krwi, który wypłynął z Mojego Serca, aby wszystkie stworzone w nim na nowo istnienia odrodziły się w życiu wiecznym na chwałę Mego Ojca. Zbiorę Moje rozproszone dziedzictwo i zjednoczę je w miłym Memu Ojcu Sercu, a wszystkie niedoskonałości serc ludzkich rozpłynął się w doskonałości Mojego Serca.

 

W tej tajemnicy masz uczyć się ode Mnie tej prawdy, że największą siłą jest zawsze miłość. To miłością masz walczyć i miłością pokonasz wszystkie przeciwności, to poprzez miłość zdobędziesz dla Mnie dusze i poprzez miłość zaniesiesz je do Nieba. Nigdy nie szukaj innych dróg i innych sposobów. Miłość jest wszystkim i za wszystko wystarcza. Staraj się dostać do Mojego Serca poprzez miłość i tym samym sposobem wprowadzić tam dusze. Odpowiedzią na wszystkie twoje pytania jest miłość. Nigdy nikt nie da ci lepszej odpowiedzi. Patrz w Moje Serce i uzyskasz odpowiedź na wszystko. Moje Serce jest Ojczyzną, do której zmierzasz. To kres i szczyt, na którym rozpłynął się wszystkie twoje niedoskonałości w wiecznym zjednoczeniu naszych serc. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...