Aktualności

2020-01-01 14:50

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, HOJNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CIĘ WZYWAJĄ

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Przychodzę i mówię. Mówię do uszu świata, aby posłyszał, że jest dla niego nadzieja. Jeśli zwróci się całym sercem do Mnie i będzie Mnie wzywał, wysłucham. Chcę słuchać. Codziennie wsłuchuję się w wasze modlitwy i czekam, aby móc spełnić Moje obietnice. Pamiętajcie, nikt, kto nie prosi, nie może otrzymać. Musicie wiele prosić. Pamiętajcie, że wielkie łaski są zawsze owocem wieloletnich próśb, czasem nawet modlitw całych pokoleń, ofiar całych pokoleń i wyrzeczeń całych pokoleń. Jednak te pokolenia żyją w oczekiwaniu na spełnienie obietnicy danych ich ojcom. Jeśli nie zwątpią, przyspieszą tylko ich wypełnienie.

 

Wysłuchuję każdego, kto wzywa litości, ale Mojego miłosiernego Serca. Chcę działać cuda. Chcę przemieniać serca, chcę odnowić oblicze świata. Pragnę zupełnego odnowienia waszych serc. Wszystko jest możliwe dla tego kto wierzy. Ja wierzę. Zawsze. Do końca czekam na duszę i wierzę, że przyjmie Moje łaski. Choć wiem, jak się zachowa, bo dla Mojej Boskości nie ma nic niepoznanego, jednak będąc źródłem nadziei, Ja sam nigdy jej nie tracę i nigdy nie przestaję przyzywać duszy. A ty? Dlaczego tracisz nadzieję tak szybko? Przecież powiedziałem wam to wiele razy: „Proście, a będzie wam dane, kołaczcie, a otworzą wam”. Dlaczego nie prosicie wytrwale? Dlaczego prosząc, nie cieszycie się już Moim miłosierdziem i łaską, którą z pewnością otrzymacie, bo przecież zapowiedziałem wam to: „Proście, a będzie wam dane”. Dlaczego dziwicie się, kiedy zauważacie, że się o was troszczę? Dlaczego dziwicie się, kiedy wysłuchuje waszych próśb? Zapowiedziałem wam przecież, że to uczynię.

 

Dzieci, będę słuchał i będę dawał więcej, niż możecie oczekiwać. Jestem hojny, a Moje Serce nie wydziela wam darów, ale obsypuje was nimi. Moja ręka jest pełna po brzegi. Tylko tak was obdzielam. Nie potrafię wydzielać wam łask. Kiedy daję, daję pełnymi garściami. Przecież wiecie, co oznacza Moje błogosławieństwo. Oznacza, że dom, w którym zamieszkam, cieszy się wszelkimi łaskami i członkowie tego domu wszyscy są przeze Mnie obdarowywani. Proście. Dla was wystarczy prosić. Wszystko możecie otrzymać. Ale nie bójcie się. Nie lękajcie się. Proście z wiarą. Proście o rzeczy wielkie. Czy może Mi sprawić różnicę uczynienie rzeczy małej lub wielkiej? Jestem Bogiem. Dla Mnie wszystko jest jednakowo proste. To tylko wy uznajecie rzeczy za bardziej lub mniej możliwe za bardziej lub mniej trudne.

 

Dzieci, powtarzam wam, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jedyną przeszkodą dla was w poznaniu hojności Mojego Serca jest wasz brak wiary. Musicie uwierzyć w dwie rzeczy: Po pierwsze, że jestem dobry, a po drugie, że dla Mnie nie ma nic niemożliwego, a świat, który stworzyłem, jest Mi posłuszny. Moje Słowo stwarza. Moje Słowo powołuje do życia. Moje Słowo określa rzeczywistość. Świat nie istnieje sam przez siebie, ale został przeze Mnie stworzony i żyje dzięki Mojej łasce, dlatego że podtrzymuję jego życie. Moje jedno Słowo może to zmienić. Moja wszechmoc nie ma granic. Jedynie miłość ma nade Mną władzę, bo sam będąc Miłością, pragnę wzajemności.

 

Córko, prosząc, rozważaj zawsze dobroć Mojego Serca i hojność, z jaką stwarzałem świat. Czy nie mogłem stworzyć jednego kwiatu i rozmnożyć go po całej Ziemi? Czy nie wystarczyłby wam jeden rodzaj pożywienia? Jedna barwa? Jedna gwiazda? Wszystko, co otrzymaliście, przedstawia wam hojność Mojego Serca. Przypatrzcie się ptakom, które nie prosiły Mnie o łaskę latania. Przypatrzcie się kwiatom, które nie prosiły Mnie o miłą woń. A wy, którym dałem umysły, abyście mogli pragnąć waszego Boga i wzywać Jego Imienia, którym dałem język, aby Mnie wychwalał i wzywał Mojego miłosierdzia, czy nie otrzymacie? Proszę, abyście prosili. Proszę, abyście żyli wiarą. Chcę wkroczyć w wasze życie jako wasz Bóg. Bóg żywy, bliski, najbliższy i wszechmogący. Proście i wierzcie, jakbyście już otrzymali. Zobaczcie, że Moje Serce nie powstrzyma swojej hojności, widząc prawdziwą wiarę. Błogosławię was wszystkich, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...