Aktualności

2020-11-19 18:41

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, DOMIE BOŻY

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Jestem pokojem, którego pragniesz. Złącz ze Mną twoje serce. Zapomnij o świecie i patrz tylko we Mnie. Chcę ci powiedzieć o prawdzie, którą zawiera wezwanie: „Serce Jezusa, domie Boże i bramo Niebios”. W Moim Sercu znajduje się świątynia wszelkiej czci wzniesiona na cześć Mojego Ojca. Ale Serce to jest również domem Boga. W nim i przez nie rozlewa się pokój. Wolne od grzechu serce [stan łaski uświęcającej] jest domem Boga, bo Bóg zamieszkuje w nim stale. Dzięki łasce uświęcającej przemienia je i udoskonala według swojej Woli i swojego upodobania. Trójca Przenajświętsza poszukuje wiernych serc, nawiedza serca, szukając domu, w którym mogłaby zamieszkać, w domu, z którego nie będzie musiała odchodzić. Kiedy człowiek zrywa z grzechem i postanawia żyć w stanie łaski uświęcającej, Bóg zadomawia się w jego sercu i przemienia je jako miejsce, w którym pozostanie już na zawsze.

 

Tak samo człowiek, zamieszkujący dom, który nie należy do niego, ale jest miejscem jego chwilowego pobytu, nie przemalowuje jego ścian, nie umeblowuje go na nowo, usuwając stare sprzęty, bo będzie w nim tylko na chwilę. Kiedy jednak zdobędzie dom, w którym zamieszka na zawsze, wtedy urządza go zupełnie na nowo. Dokonuje generalnego remontu, usuwając to co stare i czyniąc wszystko nowe, czyste i piękne. Również Bóg czeka, aby mógł zamieszkać na stałe w sercu człowieka, a wtedy przyjmuje serce człowieka jako dar, jako dom, w którym pragnie i w którym zawsze pragną zamieszkać, jako wymarzony dom, który w swoich zamiarach urządził już wiele wcześniej, zanim go otrzymał.

 

Składając swoje życie w ręce Boga, dajecie Bogu klucz do własnych serc, aby były Jego własnością, wówczas dopiero zaczyna On swoją pracę w ludzkim sercu, czyniąc wszystko nowe. Wierzcie Mi, że tak samo jak wy pragniecie posiadać na własność wasze domy, tak samo Bóg pragnie mieszkać w ludzkich sercach, posiadając je na własność. Wszystkie wasze relacje i pragnienia są przeniesieniem wiecznych prawd w świat materialny, gdzie są one ograniczone czasem i przestrzenią, ale odwzorowują pewne uniwersalne prawdy ponad czasem i przestrzenią, podobieństwa, jakie łączą Stworzyciela i Jego najmilsze, najpodobniejsze Mu stworzenie.

 

Kiedy więc człowiek otrzyma klucze do swego domu, urządzi go, odnowi, umebluje, zaangażuje w to całe serce, siły i wszystkie środki, jakie ma, cieszy się już na czas, kiedy będzie mógł w nim spocząć i podziwiać swoje dzieło, a odbiorą mu jego dom, jak wielki jest jego smutek, jeśli urządziwszy go, nie będzie mógł w nim zamieszkać. Wspomnij teraz na serca, które wybrałem i przygotowałem na swoje mieszkanie, które obsypywałem darami od chwili ich narodzin, które będą Mi wierne, dały Mi zaproszenie do mieszkania w nich na wieki. Uświadom sobie teraz Mój ból, kiedy te dusze, w które zaangażowałem tak wiele Moich wysiłków i łask, opuszczają Mnie, odmawiają Mi miejsca w swoich sercach, wyrzucając Mnie z Mojego domu, w którym byłem tak szczęśliwy.

 

Domy ludzkie ulegają zniszczeniu, podlegając żywiołom, które je niszczą – przewracają, zalewają, burzą. Ludzie jednak mogą je jeszcze odbudować, odnowić i stają się jeszcze piękniejsze, umocnione mocniejszymi fundamentami i dachem. To samo czynię z duszą, która popadnie w grzech, ale wraca do Mnie i znów zaprasza, i obiecuję, że więcej Mnie nie wyrzuci i będę mógł zostać w jej sercu. Zdarza się jednak, że dom, który człowiek budował w tak wielkim trudzie, doszczętnie spłonie. Nie da się go już odbudować, płonie cały, odbierając również nadzieję i chęć odbudowania go. Tak samo dzieje się z duszami, które popadają w zupełną ruinę, marnując wszystkie łaski. Mogę zbudować od nowa, od zera, na spalonej ziemi ich serc nowe wspaniałe domy, ale te dusze nie chcą. Odrzucają Moją pomoc i Moje pragnienia.

 

Ja mogę wszystko. Potrzebuję tylko zachęty, zaproszenia. Kiedy go nie dostaję, sam zaczynam oczyszczenie gruntu pod nowy dom i próbuję budować nowy fundament, jednak Moje wysiłki są daremne, jeśli człowiek wciąż złośliwie podpala to, co wzniosłem, kiedy spał. Tak się dzieje z duszami, które nie chcą przyjąć łaski i niszczą wszelkie łaski, jakie im daję. W świecie ludzkim również są ludzie, którym trudno jest pomóc. Zamieszkują dworce, śpią pod gołym niebem i nie walczą już o własne domy, nie wierzą, że warto je mieć i że jest to możliwe. Ci ludzie uczą się żyć bez domów. Dlatego największym niebezpieczeństwem jest zawsze utrata nadziei, która przychodzi wraz z grzechem i odbiera Mi duszę na zawsze. Ja zawsze mogę zacząć wszystko od nowa i nie ma domu, którego nie pragnąłbym odbudować, ale są dusze, które utraciły nadzieję i nie chcą już nawet próbować. Za te dusze musicie się najwięcej modlić. To zatwardziali grzesznicy, którzy nie chcą przyjmować pomocy. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...