Aktualności

2020-11-22 09:33

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Pamiętaj, że Moje Serce jest pełne miłości i dobroci. Nigdy nie bój się przystępować do Mnie, bo zawsze obdarzę cię tym samym: miłością i dobrocią. Działam z miłości, szukając dobra każdej duszy. W swej naturze jestem dobry i Moje Serce jest siedzibą nieskończonej dobroci. Serce człowieka na wzór Mojego Serca powinno być wypełnione miłością i dobrocią. Jeżeli tak nie jest, dusza i ciało ludzkie choruje. Pożądliwość wszelkiego rodzaju niszczy naturalną dobroć i miłość duszy, wypiera je, zastępując cechami, które lepiej realizują w życiu człowieka dążenie ku zaspokajaniu pożądliwości serca. Ale serce takie nie jest już podobne Mojemu i nie może osiągnąć pokoju. Zawsze będzie dążyć do celu, którego nigdy nie osiągnie, bo zaspokojenie pożądliwości serca owocuje pustką, a zaspokojenie serca człowieka następuje dopiero po opróżnieniu go ze wszystkich pożądliwości. W serce opróżnione zlewam w obfitości Moje dary. Moja łaska nie może zamieszkać w sercu szukającym własnej chwały. I Ja, choć jestem Bogiem, nie szukałem własnej chwały, ale chwały Mojego Ojca, dlatego Moje Serce odbijało naturę Mojego Ojca, wypełniając je wyłącznie miłością i dobrocią.

 

Moje Serce jest pełne miłości i dobroci. Może być pełne, bo nie znajdują w nim miejsca żadne ludzkie przywiązania ani namiętności. Odrobina pożądliwości odbiera pokój sercu człowieka. Im bardziej jednak wyzbędzie się własnej woli i własnych pragnień, tym bardziej uwolnij się od swoich przywiązań i tym mocniej opróżni się i zrobi miejsce Pełni. Jestem Pełnią miłości i dobroci i pragnę zamieszkiwać serca ludzkie w sposób pełny i doskonały. Nie osiągniesz pełni, dopóki nie wyzbędzie się zupełnie własnego uporu w realizowaniu własnej wizji swojego życia. Kiedy wszystko złożysz w ręce Boga, a przede wszystkim własne serce, aby stało się siedzibą i królestwem Najwyższego, wówczas mogę przekształcić je na wzór Mojego Serca, opróżnić ze wszystkiego, co zbędne i zapełnić dobrocią i miłością. Serce nie szukające swego jest zupełnie wolne. Dobroć i miłość, jakie są cechami samego Boga, dają duszy pełnię w pokoju. Z takiego serca mogę czerpać bez końca i takie serce bez końca napełniam Moimi darami. Takie serce jest wzorem dla dusz błądzących, wskazującym im miejsce odpoczynku i pokoju, źródło szczęścia, jakim jest zupełne zjednoczenie serca człowieka z Moim Najświętszym Sercem. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...