Aktualności

2020-12-23 14:03

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, CNÓT WSZELKICH BEZDENNA GŁĘBINO

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Córko, zapisz Moje orędzie. Niech świat pozna, co oznaczają słowa uwielbiające Moje Serce. Niech świat przejrzy się w zwierciadle Mojego Serca i ujrzy, jak nie podobnym stał się do swego Stwórcy. Moje Serce jest źródłem nieskończonego Majestatu, zwierciadłem odbijającym doskonałość Stwórcy. Najwyższa godność Syna Bożego odzwierciedla powołanie człowieka. Choć Syn Boży, jako Bóg, jest dla człowieka niedoścignionym wzorem, jednak w swoim człowieczeństwie jest wzorem możliwym do naśladowania przy pomocy łaski Bożej. Zacznijcie słuchać i naśladować. Nie możecie być doskonali, próbując osiągnąć doskonałość poprzez ludzkie środki, ale możecie ją osiągnąć, zdobywając Serce Syna Bożego, posiadając je i otwierając w sobie jego niezliczone skarby.

 

Chcę ci powiedzieć, co masz czynić, aby czerpać z Mojego Serca. Ubolewasz nad własną nędzą, bo pragniesz Mi dać to, czego nie posiadasz i być dla Mnie skarbnicą tego, czego w tobie nie ma. Bo człowiek sam nie stanowi całości, nie jest pełnią. Jest naczyniem zdolnym do przyjęcia Pełni. Im bardziej się oczyścisz i poddasz zupełnie Mojemu działaniu, tym bardziej cię uzdolnię do przyjmowania Moich łask. Cnoty, jakie pragniesz Mi ofiarować, nie powstają w tobie w wyniku twojej pracy, ale są darem, który ofiaruje ci, widząc twoje wysiłki. Jednak te wszystkie cnoty, jakich nie posiadasz, posiadam Ja. Zamknąłem je w twoim sercu, które posiada Moje Serce. Kiedy otworzysz swoje serce, jego wewnętrzne drzwi, a Ja otworzę Moje Serce, które czeka tej chwili, skarby Mojego Serca wyleją się w twoje serce. To jak pocałunek Boga, w którym oddaje ci całą słodycz Mojego Serca.

 

Moje Serce jest bezdenną głębiną wszelkich cnót. Ilekroć poprosisz, tylekroć dostaniesz. Jednak nie zawsze w tej samej chwili. Gdybym dał ci wszystko w jednej chwili, zepsułbym ten cenny dar, a ty stałabyś się mniej pokorna. Wiem, jak rozwijać duszę. Pocieszaj się myślą, że Ja mam wszystko, czego ty nie posiadasz i w chwilach słabości wzywaj Mnie, uwielbiając Moje Serce. Kiedy brak ci cierpliwości, nie złość się z tego powodu, ale pełna ufności proś: „Serce Jezusa, cnót wszelkich wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nade mną”. To jest właśnie to otwarcie drzwi twojego serca na skarby i dary Mojego Serca. Wówczas to Ja działam w tobie i sama, nie posiadając cnoty cierpliwości, stajesz się cierpliwa poprzeze Mnie, ponieważ Ja posiadam tę cnotę w jej nieskończonym wymiarze.

 

Czerpiąc z Mojej nieskończoności w jednej chwili możesz stać się najcierpliwszą duszą na świecie. Nie stawiam ci żadnych ograniczeń. Przychodź i bierz, ile zechcesz. Ale nie szukaj w sobie, bo zawsze się zawiedziesz i zbłądzisz. Szukaj we Mnie, a tam zawsze znajdziesz pociechę i siłę. Moje Serce bije w tobie nieskończonym bogactwem cnót i łask. Otwórz się na Moją łaskę. Twoje wewnętrzne spojrzenie niech zawsze zwraca się ku Mojemu Sercu. Dałem ci do niego klucz. Otwieraj i bierz z niego wszystko, co ci się podoba. Chcę należeć zupełnie do ciebie. Chcę, być twoją siłą, twoją odwagą, twoją miłością, wiarą i nadzieją. Pragnę być twoją pokorą, cierpliwością i prostotą. Chcę być mądrością w tobie, w tobie umiejętnością i pracowitością. Wszystko, wszystko czego potrzebujesz, czerp z Mojego Serca. Wszystko tam znajdziesz do stania się podobną Mi, do sprawiania radości Mojemu Ojcu, do odnalezienia pokoju i szczęścia. Ale twoje spojrzenie musi być wewnętrzne. Odwróć wzrok od świata i wszelkiej pomocy szukaj we Mnie, wszelkiej radości we Mnie i wszelkich cnót we Mnie. A Ja zupełnie zjednoczę się z tobą i nie będziesz już wiedzieć, gdzie kończysz się ty, a zaczynam Ja, bo staniemy się jedno w miłości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...