Aktualności

2020-01-01 14:49

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, CIERPLIWE I WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Przychodzę nauczyć cię pewnej prawdy. Pragnę dzielić z ludzkością Moje miłosierdzie. Córko, ten, kto okazuje miłosierdzie, godzien jest największego miłosierdzia ode Mnie i otrzyma je. Ten, kto zapomina krzywdy, naśladuje Mnie. Gdybym dążył do otrzymania zapłaty za każdą zniewagę, byłbym okrutny w swoim gniewie. Dążę do pojednania z powodu Mojego Serca, w którym panuje miłość. Miłość zawsze dąży do pojednania, chcę się zjednać z duszami, chcę przebaczać. Przede wszystkim chcę przebaczać. Dopiero potem, kiedy wszystkie inne środki zawiodą, pouczam poprzez karanie i gniew. Ale nie pragnę karać. Chciałbym tylko nagradzać. Ludzkość zmusza Mnie do tego, czego nie pragnę. Gdybyście znali Moje miłosierdzie, nie lękalibyście się prosić o przebaczenie. O przebaczenie dla wszystkich.

 

Moje Serce jest cierpliwe. Potrafi czekać. Potrafi czekać latami, aż jego miłość zostanie dostrzeżona. Pokora Mojego Serca jest tak wielka, że potrafię czekać na duszę przez całe jej życie i nie poddaje się w proszeniu o jej miłość, aż do czasu, kiedy definitywnie Mnie odrzuci. Serce ludzkie ma dla Mnie tak wielką wartość, że chętnie przebaczam, aby tylko zdobyć je dla Mnie. Wspaniałomyślność w okazywaniu miłosierdzia jest Moją naturą, Moim życiem wśród was. Jestem Miłością, która żyje, wciąż odradzając się i pomnażając poprzez miłość i przebaczenie.

 

Potrafię być cierpliwy, ponieważ kocham, ponieważ mam nadzieję tak wielką, że mogę czekać latami i w jednej chwili zapomnieć wszystkie urazy. Dusza pogrążona w śmierci nawracając się, staje się w jednej chwili tak piękna, że widok ten wynagradza Mi wszelkie jej przewinienia. Chcę tylko prowadzić ją za rękę i nigdy nie wspominam na jej przeszłe winy. Dążę do tego, aby rodzić dusze dla Nieba. To jest Mój cel, dla którego okazuje duszom tak wielką cierpliwość i tak wielkie miłosierdzie, bo ponad wszystko pragnę waszych dusz w Niebie. To Ja do tego dążę. To jest Mój cel. Wy tylko nie przeszkadzajcie Mi go realizować swoim uporem i buntem, a osiągnę go na pewno.

 

Pragnę, aby serca tych, którzy idą w Moim imieniu, były takie same jak Moje Serce. Pragnę, abyście byli cierpliwi i wielkiego miłosierdzia. Chcę, abyście dla każdego mieli miłość i miłosierdzie. Nie oceniajcie tych, którzy są w ciemności, ale przyprowadźcie ich do Mnie, abym ich oświecił. Moje Serce nie szuka zemsty, ale zawsze szuka dusz, ich dobra, ich miłości. Zapamiętaj, jeżeli potrzebujesz przebaczenia, przyjdź do Mnie, a na pewno je otrzymasz. Nie wyznaczyłem wam limitu upadków ani liczby waszych przewinień. Moje Serce jest nieskończenie miłosierne i nieskończenie cierpliwe. Pamiętajcie o tym, przychodząc do Mnie. Wy również bądźcie cierpliwi wobec siebie samych i miłość do samych siebie czerpcie z Mojego Serca.

 

Chcę was obdarowywać bez końca i bez końca przebaczać. Uwielbiam przebaczać. Przebaczając, pokazuje Moje miłosierdzie, a okazując Moje miłosierdzie, okazuje Moje Bóstwo bardziej, niż gdybym rzucał na was pioruny i ogniste kule sprawiedliwości. Moje kary są ostatecznością, do której zmuszacie Mnie, gardząc Moim miłosierdziem. Ja jednak wymierzam je z bólem i bólem napełnia Mnie myśl o ich nieuchronności wobec waszego uporu. Mam jednak ciągle nadzieję, że zapragniecie Mojego miłosierdzia i będziecie Mnie o nie prosić; przyjmijcie je, zanim będzie za późno. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...