Aktualności

2020-11-19 18:42

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, BRAMO NIEBIOS

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Powiedziałem ci o tym, co oznacza wezwanie: „Serce Jezusa, domie Boże” i jak chcę, abyście postrzegali własne serca, jako domy, w których pragnę przebywać. Dziś powiem ci o dalszych słowach tego wyzwania. Moje Serce jest bramą Nieba. Ja jako Syn Boży, który zstąpił na Ziemię, jestem dla was drogą do Nieba, a Moje Serce jest bramą, przez którą do niego wejdziecie. Moje Serce stanowi środek i źródło wiecznego szczęścia jako miłosierna miłość, która otworzyła się na ludzkość i zlała na nią swoje nieskończone przebaczenie i Odkupienie.

 

Cierpienie Mojego Serca otworzyło bramę Zbawienia dla wszystkich grzeszników, jacy kiedykolwiek zwrócą się do Mnie w pokorze, prosząc o przebaczenie. Łaski Mojego Serca należą do wszystkich pokutujących za swoje grzechy. W Moim Sercu zgromadziłem cały ból świata, całą jego winę i zrównoważyłem ją zapłatą równie wielką, jak wielki jest grzech całego świata. Moja zapłata za wasze Odkupienie jest ceną najwyższą, jakiej Bóg mógł zażądać od człowieka, a jednak Moja śmierć i Moje życie mają wartość nieskończoną, podczas gdy grzech został pokonany i wobec nieskończoności Mojej Ofiary musi być pokonany, bo należy do świata, który jest ograniczony w swoim istnieniu czasem.

 

Włócznia, która otworzyła Moje Serce, otworzyła Serce Boga, a więc bramę raju wiecznego, źródła nieskończonej radości. Włócznia ta otworzyła też serce człowieka, aby mógł przyjąć przebaczenie ofiarowane mu od Boga. To przebaczenie i miłosierdzie, jakie z niego wypływa, zawiera się już na zawsze w Moim Sercu, które jest nieustająco tryskającym źródłem Zbawienia i przebaczenia.

 

Kontemplując swoje Zbawienie, wpatruj się w Moje Serce przebite włócznią na krzyżu i pamiętaj, że w nim, brutalnie otwartym, znajduje się nieskończona łagodność i słodycz, jaką pragnę ogarnąć wszystkie dusze. To Serce jest i pozostanie na zawsze otwarte, bo Jego rana nigdy się nie zagoi, Jego Krew nigdy nie przestanie płynąć na spragnione dusze i jego woda nigdy nie przestanie ich oczyszczać. Będę gasił pragnienie dusz miłością Mojego Serca, będę je poił przez wszystkie czasy, bo jestem Miłosierdziem, które wylewam na świat przez bramę Mojego Serca, nieskończoną tajemnicę Mojego Serca, którą odkryłem dla was na krzyżu. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...