Aktualności

2020-01-03 18:19

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, AŻ DO ŚMIERCI POSŁUSZNE

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Moje Serce doznało zwątpienia, ale mu nie uległo. Moje Serce pozostało wierne do końca. Usłysz i zapamiętaj: wierne jest tylko to serce, które pozostaje wierne do końca. Wierna jest tylko ta miłość, która nie przemija. Wszystko poza Miłością musi się skończyć na tej Ziemi, ale Miłość nigdy nie umiera. Pragnienia Mojego Serca są zgodne z Wolą Bożą. Nigdy się jej nie sprzeciwiają i dlatego doskonale oddają Moją miłość Ojcu. Miłość pożąda woli umiłowanego. Miłość pragnie być ofiarą miłości. Upokarzaj się do końca. Miłość, która trwa w radości, nie zdoła oddać Bogu należnej Mu chwały, ponieważ trwa z powodu radości. Miłość, która trwa w ucisku jest oczyszczona i trwa pomimo bólu i cierpienia. To miłość ma prawdziwą wartość. Dlatego nie ten kocha i nie ten będzie zbawiony, kto wzywa Mojego Imienia, wołając: „Panie”, ale ten, kto wytrwa do końca, kto do końca zachowa miłość, którą miał w w czasach radości.

 

Posłuszeństwo wobec Boga jest sposobem okazania Mu miłości i wierności. Posłuszeństwo musi być doskonałe, aby doskonale wypełniała się Wola Boża. Posłuszeństwo Bogu daje człowiekowi gwarancję Zbawienia, ponieważ Wola Boga nie chce śmierci człowieka, ale pragnie obdarować go życiem wiecznym. Poza Wolą Boga nie istnieje dobro, więc każdy, kto podąża za Wolą Boga, musi być koniecznie Zbawiony. Posłuszeństwo w czasach pokoju i radości jest łatwe i nie przysparza duszy wielkiej trudności. Kiedy jednak Bóg pragnie przygotować duszę do wstąpienia do swojej chwały, doświadcza ją, żądając jednakowego posłuszeństwa w czasie walki i niepokoju. Wówczas opowiadanie się za Wolą Bożą przynosi sam ból, a radość pozostaje już tylko w świetle ducha.

 

Posłuszeństwo częściowe nie ma żadnej wartości. Musisz być posłuszna, jeśli chcesz otrzymać nagrodę. Dusza posłuszna Bogu w połowie nie może oczekiwać nagrody. Kocha Mnie w połowie, w połowie zaś wielbi Mojego wroga, który mnie znieważa [SZATANA]. Nie przyjmę takiej miłości. Pragnę, aby miłość do Mnie była czysta, bez domieszki miłości do nikogo i niczego, co zaprzecza miłości do Mnie.

 

Moja miłość do człowieka wyraża się w posłuszeństwie Woli Mojego Ojca do końca. Aby wypełnić Wolę Ojca, musiałem zaprzeć się samego siebie i w swoim Sercu czcić tylko Wolę Ojca. Szukać tylko Jego Woli, a nigdy Mojej własnej. Pokazałem człowiekowi, jak należy udowodnić swoją wierność. Należy trwać w posłuszeństwie do końca, do śmierci, chociażby się to stawało coraz trudniejsze i z czasem zdawało wręcz niemożliwe. Dla Boga jednak nie ma nic niemożliwego. Człowiek powinien więc tylko pełnić Wolę Bożą i liczyć, że Bóg dopełni tego, co niemożliwe. Człowiek winien czynić tylko to, co w jego mocy, a resztę zdać na Boga i liczyć na Jego nadprzyrodzoną interwencję, nadprzyrodzone siły i moc. Człowiek zjednoczony z Wolą Bożą, otrzyma również moc Bożą dla zachowania posłuszeństwa. Cała mądrość jest w zachowaniu wiary i nadziei, które wyrastają z miłości. Jeśli zachowasz wiarę, dla miłości, jaką pozostajesz i jakiej pragniesz, nic nie będzie dla ciebie zbyt trudne i nic nie będzie dla ciebie niemożliwe. Zachowaj wiarę do końca, a zachowasz również do końca posłuszeństwo Woli Bożej. Błogosławię cię i błogosławię twoje serce, aby panowała w nim zawsze niewzruszona miłość, która wszystko zniesie i wytrwa do końca. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...