Aktualności

2020-09-10 16:48

Kontemplacja Maryi. WSPOMOŻENIE WIERNYCH. Przyjmowanie Woli Bożej na co dzień

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Moja córko, chciałam cię pouczyć o przyjmowaniu Woli Bożej. Musisz się zupełnie poddać działaniu Boga i zachowywać w swoim sercu wiarę w Boże prowadzenie. Tylko wtedy nauczysz się doskonale wypełniać Wolę Bożą w twoim życiu, kiedy zaczniesz ją zauważać i akceptować nie tylko w pełnym wymiarze, jakim jest oddanie się Bożej drodze, ale w rzeczach drobnych, w drobiazgach, z których składa się dzień, w każdym z tych drobiazgów zawarta jest Wola Boża i cel Bożego działania. Bóg dopuszcza pewne sytuacje, aby dusza mogła być wypróbowana i poddawana Bożemu działaniu. Jeśli zachowasz wierność w każdej z tych pozornie nieistotnych sytuacji, z których składa się dzień, możesz być pewna, że współpracowałaś z łaską Bożą i trwałaś w Bożej obecności. Nie rozstawaj się z Nim, a głębiej zrozumiesz, jak bardzo zjednoczona jest Dusza Boska z duszą ludzką i jak bardzo jednoczy Bóg drogę duszy ze swoją własną. Nie wolno ci żyć w oderwaniu od Bożej zadumy. Pamiętaj, że nad wszystkim czuwa Bóg i w każdym wydarzeniu dopatruj się Jego działania, badaj Jego pragnienia, abyś mogła odgadnąć i wypełnić. Staraj się ukrywać w Bogu, a On będzie ukrywał się w tobie. Niech cię Bóg błogosławi, Moja córko. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...