Aktualności

2023-01-04 16:17

Kontemplacja Maryi. WSPOMOŻENIE WIERNYCH. Czas, który jest, przeminie. Bóg trwa zawsze

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Pan Jezus wybrał cię do szerzenia Orędzia uniwersalnego, ponadczasowego, nie tu i teraz, ale wszędzie i zawsze, dlatego nie tłumaczy ci rzeczy, wydarzeń obecnego czasu i nie do tego zostałaś powołana. Czas, który jest przeminie. Bóg trwa zawsze. Nie interesuj się zbytnio wydarzeniami, ponieważ to wszystko, co dzieje się w świecie, jest światem zewnętrznym, a ty zajmujesz się światem wewnętrznym. Świat ten nie zależy od zmiennych czynników, ale tylko od Bożej łaski i duszy, która z tą łaską współpracuje. Świat wewnętrzny pozostaje niezależny od kryzysów, wojen, przewrotów, rewolucji i wybuchów bomb. Ten świat nie zajmuje się poruszeniami skorupy ziemskiej i opadami z nieba. Nie interesuje go też wzburzona fala i przewidywania ludzkie. Ten świat pozostaje zupełnie wolny od wszelkiej materii.

 

Bóg pragnie zbudować ten nowy świat, świat wewnętrzny, aby wszyscy, którzy tego pragną, mogli się w nim schronić. Ten świat wewnętrzny, o którym mówię, to nadchodzące Królestwo Boże, świat pokoju, świat miłości, który istnieje w duszach, a który pragnie pochłonąć narody. Kiedyś nastąpi dzień, w którym królestwo wewnętrzne zapanuje nad królestwem zewnętrznym, a więc świat ducha pokona świat zmysłów; świat cnót – świat występków, a więc w końcu Królestwo Boże pokona królestwo tego świata i zmiecie je z powierzchni ziemi. Wówczas, zajaśnieje chwała Boża w duszach, które przyczyniły się do zwycięstwa Królestwa Światła.

 

Umiłowana córko, tak więc królestwo wewnętrzne, którego obywatelami są ci, którzy zawierzyli miłości Bożej i oddali się w niewolę Boskiemu Sercu Jezusa i Mojemu Niepokalanemu Sercu, podbije cały świat. Moja córko, świat, w który wprowadza cię Chrystus, jest niezniszczalny, niezawisły i piękny. Jego piękno nie może być zniszczone, jego świętość sprofanowana, jego świątynie zburzone, a jego mury spalone. Jezus uczyć cię, jak przebywać w tym świecie i jak nauczyć się nigdy z niego nie wychodzić, nie opuszczać jego bram. Ci, którzy podejmą i wprowadzą to królestwo do swoich dusz, staną się naprawdę wolni.

 

Cała tajemnica wolności kryje się w zupełnym poddaniu się Woli Bożej. Nie należy się lękać żadnych wydarzeń światowych, ponieważ królestwo wewnętrzne jest niezawisłe i nie może podlegać nikomu i niczemu, ponieważ jest siedzibą Boga Najwyższego. To Królestwo nie może być zdobyte, ponieważ jego Król nigdy nie może być pokonany. Ta świadomość powinna być dla was źródłem nigdy niesłabnącego pokoju, nieprzerwanej radości i wolności.

 

Wszystkie Moje dzieci, wejdźcie do tego świata, zapraszam was do bramy Mojego Niepokalanego Serca, ukryjcie się w nim, a poznacie, jak wielkie są mury tego nowego Jeruzalem, którego nic zniszczyć nie może. Odwaga świata na nic się zda, ponieważ nie świat walczy z duszami, ale szatan, który jest inteligentniejszy od wszystkich Moich dzieci zamieszkujących Ziemię. Nigdy nie zdołacie go przechytrzyć, choćbyście znali wszystkie jego plany. Bez łaski Bożej zostaniecie pokonani. Jedyna odwaga, która może was wspomagać płynie z Serca Jezusowego, tam jest zdrój nieugaszony i nadziei, z którego możecie czerpać siłę i odwagę.

 

Zapamiętajcie, że wzburzone morza nie są waszymi nieprzyjaciółmi, one niosą śmierć złu, świętym przynoszą życie. Wszystkie Boskie żywioły odchodzą i przebiegają na wezwanie Najwyższego Boga, są posłuszne Jego pragnieniom, pragnieniom waszego Ojca. Chciałabym, abyście pamiętali, że nie mają władzy samej w sobie, ale tylko taką, jaką daje im ich Stworzyciel, a wasz Ojciec Niebieski. Nie lękajcie się nigdy świata, bo cały jest w ręku Boga.

 

Zapraszam was wszystkich raz jeszcze i wciąż ponawiam Moje apele do świata. Moje Serce stoi dla was otworem. Moje Serce prowadzi do Serca Zbawiciela. Jego rana jest Moją raną, a Moja rana Jego raną. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci ukryły się w Moim Sercu, które jest świątynią nowego Jeruzalem, jest Sercem tej świątyni, tworzy ją i zarazem wypełnia, stanowi jej centrum, które tryska żywą miłością waszego Zbawiciela, ponieważ w środku Mojego Serca, ukryłam Najdroższe Serce Mojego Syna. Moją miłością ochraniam je przed napastliwością tych, którzy Go nienawidzą. Jego czuła miłość rozlewa się na wszystkich, którzy skryli się w Moim Niepokalanym Sercu.

 

Wejdźcie, zapraszam was wszystkich, chodźcie, skryjcie się, zaczerpnijcie świeżej wody, wydobywającej się z Najświętszego Serca Zbawiciela, opłuczcie wasze szaty w Jego Krwi. Ktokolwiek wejdzie tu nieprzygotowany, nie może czerpać tych łask, niech najpierw obnaży swoją duszę w Sakramencie pojednania. Kto jednak oskarży się przed Bogiem i porzuci  swoje grzeszne życie, zostanie przygarnięty i wchłonięty przez tę Boską siłę, która leczy, uzdrawia, uszczęśliwia i zbawia.

 

Pragnę cieszyć się z wami Moim Synem. Pragnę ukazać wam Jego uśmiech. Pragnę kłaść Jego dłonie na waszych głowach, pragnę podawać Mu was do ucałowania. Śpieszcie, uczynię wam to, śpieszcie do tego raju, jaki został wam otwarty włócznią Longinusa, przez Moje Serce, do Serca Boga, nie oglądajcie się, nie zatrzymujcie, bo nic, co pozostawicie w świecie zewnętrznym, nie jest warte waszego życia. Proszę was, umiłowani uczniowie Mojego Serca, wejdźcie i zamknijcie za sobą drzwi, aby nic, co jest z zewnątrz, nie mogło wejść do wewnątrz.

 

Moja córko, Mój Syn wezwał cię, abyś nauczyła świat odnaleźć drogę do tej nieskalane świątyni Boga Najwyższego, apostołuj nieprzerwanie ten wielki cud, cud odradzania się światłości w duszach. Prowadź Moje dzieci do światła, nie poddawaj się, choćbyś nie rozumiała, co czyni Bóg. Buduj królestwo pokoju, bo to królestwo będzie schronieniem dla niezliczonej ilości dusz.

 

Wszyscy zostaliście powołani do budowania tego królestwa, jednak ten czas, jest czasem ostatecznego opowiedzenia się po stronie budowniczych lub po stronie burzycieli świątyni Najwyższego Boga. Niech twoja wewnętrzna walka będzie nauką dla ciebie, a ścieżką dla tych, których wezwie Bóg, aby znaleźli ocalenie. Pozwól Bogu, aby rozdzielił swój płaszcz na tej ścieżce, którą ty się staniesz. Pozwól Mu się przygnieść i oczyścić ślad, po którym przyjdzie na Ziemię. Bądź ściółką dla Jego stóp i dla wszystkich tych którzy pójdą za Nim. Błogosławię cię, umiłowane dziecko, w pięknej i trudnej misji, jaką obdarował cię Mój Syn. Pamiętaj, Moje dziecko, że zdążasz ku życiu, a wraz z tobą idą wszystkie dusze, którym pozwolisz się zdeptać. Chodź, śmiało krocz ku szczęściu, Ja idę wraz z tobą. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...