Aktualności

2023-01-20 16:17

Kontemplacja Maryi. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF. Zaproszenie do świętej Rodziny

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Józef: Chciałbym ci przez to wszystko uświadomić, że Bóg i Jego Matka są nierozłączni, to po pierwsze, a po drugie, że Bóg i Jego Matka nie wybrali jednego świętego Józefa, aby żył wraz z nimi i cieszył się ich miłością. Każdy człowiek został wybrany i dopuszczony do tej miłości. Gdyby ludzie tylko pragnęli, mogliby żyć tak jak ja, w otoczeniu aniołów wraz z Jezusem i Maryją. Życie wraz z nimi oznacza tyle, co przebywanie z nimi poprzez nieustanne wspominanie ich obecności, poprzez zwracania się do nich ze wszystkim i dzielenie swego życia z Jezusem i Jego Matką. Wówczas również spełnianie dobrych uczynków i umartwień jest łatwiejsze, bo odczuwając obecność Ich świętej wspólnoty, będziecie chętniej czynić wszystko, aby wejść do tej wspólnoty, wspólnoty świętej – wspólnoty miłości Jezusa i Maryi. Ja zostałem włączony do tej wspólnoty za sprawą łaski Bożej. Stałem się wzorem dla tych, którzy pragną żyć wraz z Jezusem i Jego Matką. Aby otrzymać tę łaskę, wystarczy podobać się Bogu poprzez spełnianie kilku warunków, bez których przebywanie w obecności Bożej nie jest możliwe.

 

Trzeba więc mieć czystą duszę, wolną od ciężkich grzechów, wobec których Bóg pozostaje zupełnie odsunięty, trzeba być sprawiedliwym w codziennym życiu, przestrzegając przykazań Bożych, trzeba być pokornym i ufnym. Wówczas można dostąpić łaski życia w obecności Matki Bożej i Jej Syna– Boga. Tak jak ja, możecie spełniać wobec Nich swoje obowiązki, traktując każde umartwienie jako radość czynioną dla Nich. Jezus mieszkający pod jednym dachem ze słabym grzesznikiem daję mu wielką moc do unikania grzechu i mężnego znoszenia przeciwności. Maryja osładza krzyż, który Jezus przynosi. I tak życie człowieka dzielącego swój los z Jezusem i Maryją staje się słodkie i szczęśliwe, mimo że jest w nim obecny krzyż. Matka Boża znieczula te rany, które nosimy dla Boga, a Jezus zachęca nas do jeszcze większej miłości i ofiarności.

 

Odwagi, przystępujecie do tej świętej rodziny z większą śmiałością, gdyż pragnie przygarnąć w swoje progi całą rodzinę ludzką. Nie lękajcie się, nie obawiajcie się, bo świętość jest łaską, która może być wam udzielona. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...