Aktualności

2023-01-16 16:17

Kontemplacja Maryi. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF. Ukryte życie

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Józef: Przychodzę, aby ukazać miłość Matki Najświętszej, Jej dobroć i prostotę. Mimo tak wielkiego zjednoczenia z Bogiem pozostawała człowiekiem, człowiekiem na wygnaniu, wygnaniu tak wielkim, że Bóg sam zszedł na Ziemię do Niej, bo nie mogła już bez Niego żyć. Cud ich wspólnego życia, życia Boga – Człowieka i Jego Matki, ukazał się moim oczom i widziałem, i zaświadczam, że aż do śmierci byłem świadkiem tego cudu. Było to Niebo. Mieszkać wraz z Bogiem i Jego Matką oznaczało już Niebo, otoczeni aniołami prowadzili zwyczajne życie. Maryja czciła Jezusa, troszcząc się o Niego w Jego dziecięcej bezradności, a Jezus okazywał Jej szacunek i miłość, na jakie zasługiwała. Trudnością nie było dla mnie zadawanie sobie wszelkiego trudu dla Nich, ale odrywanie oczu od tego cudu i powracanie na Ziemię, do zwykłych czynności, w których jednak mogłem Im służyć i to przynosiło mi wielką ulgę, świadomość, że mogę być pomocny.

 

Na zewnątrz nasza rodzina nie wydawała się różnić od innych. Zachowywaliśmy wszystkie zwyczaje i tradycje. Nie utrzymywaliśmy nazbyt bliskich stosunków z sąsiadami, aby nie pozwolić na wścibstwo i zbędną ciekawość. Maryja wychowywała Jezusa z największą delikatnością. Opowiadała Mu o wszystkich poprzez swój pryzmat wiary, a Jezus odpowiadał Jej tym samym, ukazując swoje Bóstwo w mądrości.

 

Życie, jakie prowadziliśmy, byłoby zupełnie takie samo, jak życie innych żydowskich rodzin, gdyby nie fakt, że jego wewnętrzny wymiar różnił się bardzo od tego, jaki panował wśród wszystkich innych rodzin. W centrum naszego domu był Jezus, żywy Bóg, którego czciliśmy i miłowaliśmy ponad wszystko. Ile zachodu i wysiłku kosztowało nas ukrywanie naszych spojrzeń uwielbienia dla Niego, czci, jakiej był godzien, aby nikomu nie zdradzić się z naszą tajemnicą. Prostota, z jaką czyniła to Maryja, była niedościgniona. Rola, jaką przyjęła, była możliwa i wykonalna tylko dzięki miłości, ponieważ miłość do Boga, zanurzyła się w miłości do dziecka i dzięki temu, mogła obcować z Jezusem w tak prosty, a zarazem pełen czci i oddania sposób. Jej pokora nie pozwoliła Jej nigdy nadużyć Jej pozycji, była zawsze na pozycji służebnicy, matki – ale służebnicy.

 

Ja sam zachowywałem najwyższą ostrożność, aby w niczym nie nadużyć zaufania, jakim zostałem obdarowany. Sam będąc człowiekiem ułomnym i słabym, liczyłem tylko na łaskę Bożą, dzięki której zdołałem wypełnić Wolę Najwyższego. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...