Aktualności

2023-01-22 16:17

Kontemplacja Maryi. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF. Potęga Maryi

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Józef: Ze wszystkich stworzeń, żadne nie dostąpiło nigdy tak głębokiego zjednoczenia z Bogiem w Jego naturze i żadne już nie dostąpi. Matka Boga musiała stać się podobną Bogu również w Jego chwalę. Dlatego mówiłem wam wiele o tym, ale chcę to podkreślić, że potęga Maryi jest ogromna. Niech was nie zmylą Jej pokorne oczy, niech was nie zmyli Jej skromny wygląd, Matka Boża jest mocarzem niebieski. Jej władza jest tak ogromna, że armie aniołów czekają tylko na Jej gest, aby wyruszyć do ostatecznej walki. Jej słowo wznosi się przed tron Boży i zjednuje Serce Boga. Za wszystkie Jej zasługi zyskała moc i władzę, Jej miłosierdzie, miłosierdzie Matki, jest potężną tarczą nad ludzkością i potężną tarczą, chroniącą Boże Serce. Maryja łączy w sobie całą miłość ludzi z miłością Boga, ofiarując Mu wszystko, cokolwiek zostanie Mu ofiarowane na Ziemi. Można spokojnie powiedzieć, że Ziemia jest w Jej rękach. Dlatego proście, nie bójcie się prosić i wierzcie w potęgę i dobroć Maryi.

 

Musicie stale mieć na myśli tę prawdę, ponieważ Bóg najchętniej działa poprzez orędownictwo swojej Matki, aby sprawić Jej radość za każdą łzę, którą wylała, przyjmując Jego ból i dzieląc go z Synem Bożym pod krzyżem i z Bogiem Ojcem poprzez dzielenie Jego rodzicielskiej miłości do ludzi, a także z Duchem Świętym poprzez uczestnictwo w cierpieniach z powodu grzechu i działaniu przeciw łasce Bożej. Módlcie się dużo przez wstawiennictwo Maryi. Tego wam najmocniej życzę, abyście odkryli moc Maryi w Niebie i uwierzyli w Nią. Nie należy się lękać, zwracając do Matki, a Maryja jest Matką, jest Matką najczulszą i najbardziej kochającą ze wszystkich matek, jakie kiedykolwiek istniały i istnieć będą. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...