Aktualności

2023-01-24 16:17

Kontemplacja Maryi. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF. Matka Boża – pewna Przewodniczka do Nieba. Całkowite zawierzenie Maryi

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Józef: Teraz powiem ci o drodze zawierzenia się Maryi, jako Matce, która jest wzorem dla każdego chrześcijanina, ale kiedy przyjmuje się Jej przewodnictwo z miłością, z tego wzoru – staje się dla nas Przewodnikiem, a z czasem Jej pomoc staje się tak silna, że jednoczy duszę z łaską do stopnia, w którym przestaje ona działać sama. W moim życiu wielokrotnie poddałem się działaniu Matki Bożej, Jej miłości, szczególnie kiedy okoliczności przerastały moje umiejętności, Jej modlitwa przynosiła pokój.

 

Chciałbym wam pokazać, że naśladowanie Maryi powinno być dokładne, staranne i cierpliwe. Kiedy przyłożymy ten najdoskonalszy wzorzec ludzki do naszego życia, łatwo można stwierdzić, że zdaje się niemożliwy do naśladowania, ale trzeba zacząć od małych kroków i nie liczyć na siebie, ale na łaskę. Przecież wszyscy ludzie są dziećmi Maryi, ale również w tym przypadku, dziecko jest dziecku nierówne, aby stać się prawdziwym dzieckiem Maryi, należy tego pragnąć i być Jej poddanym, jak Jezus, sam Bóg, który słuchał wszystkich Jej słów z wielką uwagą. Zgodnie z Bożą Wolą powinniśmy się wszyscy upodobnić do Maryi, ponieważ Ona ze wszystkich stworzeń podoba się Bogu najbardziej. Każda droga krzyża prowadzi w objęcia Boga, ale droga, którą wiedzie Maryja, jest pełna Jej pomocy i pociech, jest obdarzona wsparciem Matki.

 

Jeśli wyobrazicie sobie malca, który zamierza wejść na stromą górę, górę, która prowadzi przez ciemność, drogą pełną niebezpieczeństw, dzikich zwierząt, pozbawioną drogowskazów, a malec nie ma przy sobie na obronę nic, prócz kawałka chleba i odrobinę wody, jego droga zdaje się być niewykonalna. Jeśli jednak wyruszy w tę drogę wraz z matką, która drogę zna, ponieważ już ją przebyła, nie tylko raz, ale wiele razy wraz z innymi dziećmi, która zna każdy zakątek tej drogi, wie, o każdym drzewie, pod którym można się schronić, zna wszystkie niebezpieczeństwa, potrafi odegnać dzikie zwierzęta, ponieważ śmiertelnie się jej boją, ma niezliczone narzędzia pomocy i obrony, jeśli malec wyruszy w drogę wraz z tą matką, o ile pewniejsze będzie jego dotarcie na szczyt. A nawet gdyby on sam, wyczerpany drogą, niedojrzały w samozaparciu uległ zniechęceniu, gdyby zasłabł, czy matka pozostawi go pod szczytem? Zawsze może wziąć dziecko na ręce i ponieść przez jakiś czas, lub jeśli osłabnie, pozostać z nim tak długo, pielęgnując go, aż wrócą mu siły. Zastanówcie się więc, jaki pyszałek wyruszałby na górę sam, mając do dyspozycji pomoc takiego przewodnika? Tak właśnie wygląda nasza droga do Nieba, a matka, o której wam mówię – to Maryja, prawdziwa Matka i prawdziwy Przewodnik do Nieba, prawdziwy skarb dla błądzących i postrach złych duchów. Niech ten, kto wyruszył do Nieba bez Niej, zawróci i chwyci Ją za rękę, a ten, kto się zgubił i nie potrafi powrócić, niech wzywa Jej imienia, a wówczas Ona go odnajdzie.

 

Przy pomocy tego prostego obrazu chciałbym was gorąco zachęcić do większego zjednoczenia z Maryją i zdania się na Nią we wszystkim, bo wiem kto idzie za rękę z Maryją, ten słucha wszystkich Jej napomnień. Maryja nigdy nie pójdzie złą drogą, bo wie, która ścieżka prowadzi do Nieba, na sam szczyt, a która wiedzie w przepaść [PIEKŁO], więc jeśli dziecko upadnie, schodzi z drogi i dąży ku przepaści, Maryja będzie je odciągać wszelkimi sposobami, aby powróciło posłusznie na drogę, którą Ona prowadzi, drogę na szczyt. Jeśli jednak dziecko uparcie wyrywa rękę, w końcu ją wyrwie i wtedy już samo, bez Matki zagubi się i w końcu zupełnej ciemności nawet nie zauważy, kiedy wpadnie do przepaści [PIEKŁO].

 

Dlatego pamiętajcie, że wszystkie zalecenia Maryi są bardzo ważne, nie tylko te, które my, jako ograniczeni ludzie rozumiemy, ale wszystkie. Poznanie ludzi jest poznaniem niepełnym i naprawdę nasze umysły i doświadczenia podobne są umysłową i doświadczeniu dzieci wyruszający samotnie przez wielkie miasto. Maryja jest obdarzona mądrością, która przerasta mądrość człowieka, dlatego Jej rady przewidują wszystko. Wszystkich Jej wskazówek należy słuchać z jednakowym zaangażowaniem i wypełniać je. Jeżeli na wszystkich kontynentach świata Matka Boża ukazuje się z różańcem, znaczy to, że jest on absolutnie konieczny. Można go wkomponować w nasz obraz wspinaczki na stromą górę jako linę asekuracyjną, poprzez którą dziecko przywiązane jest do matki i nawet jeśli się potknie, jeśli usunie się ziemia pod jego stopami, nie spadnie w przepaść, bo ta lina trzyma je na powierzchni, a matka utrzyma się zawsze na ścieżce, choćby nie wiem jak wielkie było osunięcie ziemi. Ta lina będzie więc wiodła na sam szczyt, a matka wciągnie po niej na ścieżkę swoje zagrożone dziecko. Jest to jednak tylko jeden obraz działania łaski poprzez różaniec, a jest ich wiele więcej. Przecież modlitwa różańcowa przemienia świat. Należy jednak pamiętać, że waga zaleceń Maryi ma tę właśnie moc. Jej rady są bezdyskusyjne, należy ich przestrzegać w tej formie, w jakiej są podawane.

 

Na koniec chciałbym wam zaproponować pewną modlitwę, dzięki której oddacie swoje życie Maryi i w pełnej pokorze wyprosić dla siebie łaskę upodobnienia się we wszystkim do swojej świętej Matki. Powtarzajcie za mną:

 

Maryjo, Najświętsza Matko Boża, przychodzę do Ciebie jako grzesznik, pełen słabości i niemocy. Ty jednak jesteś moją Matką, a więc pełen ufności pragnę podążać Twoją drogą wszędzie wraz z Tobą. Gdziekolwiek się udasz, weź mnie ze sobą, bo już na zawsze pragnę być z Tobą, tam gdzie Ty. Pomóż mi stać się podobnym Tobie, abym i ja, mimo mojej grzeszności, mógł być radością Twoją i radością Boga.

 

Pełen wdzięczności za Twoją matczyną miłość, w jakiej słuchasz tych szczerych słów mojej duszy, proszę Cię pokornie, wysłuchaj moich próśb i spełnij je na chwałę Twoją i na chwałę Twojego Syna, aby Królestwo Boże stało się moim udziałem, a poprzez tę ofiarę, również udziałem moich niezliczonych braci i sióstr:

 

O MARYJO,

zabierz mi wolę moją, a daj mi wolę Twoją,

zabierz mi myśli moje, a daj mi myśli Twoje,

zabierz mi uczucia moje, a daj mi uczucia Twoje,

zabierz mi słowa moje, a daj mi słowa Twoje,

zabierz mi czyny moje, a daj mi czyny Twoje,

zabierz mi siły moje, a daj mi siły Twoje,

zabierz mi pragnienia moje, a daj mi pragnienia Twoje.

Proszę, odbierz mi moją pychę i daj mi Twoją pokorę,

odbierz mi moją nieufność i daj mi Twoją wiarę,

proszę, odbierz mi miłość moją i daj mi miłość Twoją.

Zastąp moją niecierpliwość – Twoją cierpliwością,

a mój egoizm – Twoją serdeczną troską.

 

Pobłogosław mnie, Matko, na tę drogę, uchwyć moją dłoń i nie pozwól mi oddalić się od Ciebie już nigdy, ani w tym życiu, ani w przyszłym, pozwól mi od tej chwili już na wieki trzymać twoją matczyną dłoń. Amen.

 

Zalecam ją do codziennego odmawiania. Teraz błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...