Aktualności

2023-01-21 16:17

Kontemplacja Maryi. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF. Maryja – droga do Jezusa

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Józef: Dziś będę mówił o Maryi i tylko o Niej. Dziś chcę ci pokazać, że Maryja jest doskonałą drogą do Jezusa, bo jest drogą, po której On przychodzi. Gdybyś mogła zobaczyć Jego miłość, miłość Boga okazaną Maryi w tym Dziecku. Czy wiesz, jak wielką miłością została obdarzona Maryja? Bóg przyjął Jej ciało, a więc uczynił się podobny do Jej ziemskiej postaci. Uczynił się Jej Synem. Jak wielka musiała być pokora Maryi, aby Bóg okazał tak wielką pokorę wobec Niej. Stworzeni jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże, ale w przypadku Maryi, to podobieństwo było uderzające. Byli jak dwie krople wody. W Jej uśmiechu widziałem Jezusa, w uśmiechu Jezusa widziałem Jego Matkę. Czy Bóg uczynił się podobnym do Maryi? Czy raczej Ją uczynił podobną sobie, zanim jeszcze wstąpił do Jej łona?

 

Maryja więc wielce podobała się Bogu, a miłość ta doszła do szczytu, kiedy uczynił Ją Matką i ofiarą. Bowiem podobieństwo Jej nie było tylko cielesne, ale przede wszystkim duchowe. Nie same oczy, ale dusze, które uśmiechały się do siebie, tworzyły to niezwykłe podobieństwo. Maryja więc również musiała zostać ofiarowana, aby ponieść ofiarę wraz z Jezusem. Maryja przedstawia wam widzialny obraz tego, czego oczekujemy w Niebie – zupełnego zjednoczenia woli ludzkiej z Boską. Choć była oddzielną osobą, sama zatraciła się w Bogu do tego stopnia, że nie można było rozpoznać Jej woli. Należała do Boga. Zupełnie i na zawsze. Aby należeć do Boga, wyrzekła się zupełnie siebie. Była tak dalece pozbawiona siebie, że zdawała się być przedłużeniem Boskiej łaski na Ziemi, obrazem Jego Woli, uśmiechem Jego radości, ale nie osobną istotą, mimo zachowania swojej postaci, była częścią Boga. Nie mogła istnieć inaczej, jak tylko w ten sposób, była oddana Bogu w sposób dosłowny i całkowity.

 

Takie zjednoczenie czeka nas w Niebie. Naturalnie, zależnie od zasług i wysiłków, jakie podejmujemy dla tego zjednoczenia. W Niebie każdy człowiek otrzymuje taką nagrodę, jaka mu się należy, a więc stopień jego zjednoczenia z Bogiem zależy od stopnia tego zjednoczenia na Ziemi i w zależności od tego, również odpowiedni stopień miłości. Musisz zrozumieć, że każdy człowiek ma możność sam zdecydować o tym, kim się stanie w przyszłym życiu. Mówiąc o zjednoczeniu, mam na myśli zjednoczenie woli, bo to jest istotą tego zjednoczenia i to jest cecha łącząca wszystkich świętych. A więc Maryja przedstawiała ten obraz, przyszłego – doskonałego zjednoczenia z Bogiem poprzez zjednoczenie swej woli w stopniu doskonałym, w którym Jej wola zdawała się zupełnie nie istnieć, była Wolą Boga, tak jakby nigdy nie było inaczej, tak jakby nigdy nie posiadała swej woli, a jednak Maria ją posiadała. Otrzymała ją tak samo jak każdy człowiek, jednak za sprawą łaski szybko pojęła istotę miłości i pogrzebała swą wolę już u progu swego życia, a później udoskonalała tę ofiarę poprzez przyjmowanie wszystkich darów z Bożej ręki z jednakową wdzięcznością. Cierpienia, które zostały Jej przepowiedziane, przyjmowała z wielkim bólem, ale i z wielką radością, radością z powodu miłosierdzia Boga, jakie dzięki Jej ofierze połączonej z Ofiarą Jej Syna, będzie okazane ludziom. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...