Aktualności

2023-08-10 16:22

Kontemplacja Maryi. NIEPOKALANE SERCE MARYI. Testament Jezusa Chrystusa

KONTEMPLACJA MARYI

Pan Jezus: Moja córko, słusznie przychodzisz i mówisz: „Pragnę pełnić Twoją Wolę„. Niech tak się stanie, ponieważ Moja Wola jest wszystkim, co masz. Bo zostawiłem ci ją, jako testament po Moim odejściu. Zanim powrócę, aby się przekonać, jak została wypełniona na Ziemi, chcę, abyś dokładnie odczytała ją dla świata, który nie pojmuje, że buntując się przeciwko Mnie i Mojej Woli, buntuje się przeciwko życiu, ponieważ Ja jestem Życiem i kto Mnie nie pragnie, pogrąża się w śmierci.

 

Moja Wola przenika wszystko, co istnieje. Jestem wszystkim we wszystkim. Moja Wola to sprawia, że oddychasz, że kwiaty rosną, że zmieniają się pory roku. Z Mojej Woli woda się podnosi i opada, z Mojej Woli ziemia się trzęsie i pochmurnieje niebo. Kto Mi zabroni używać Mojej własności według Mojej Woli? Chciałbym, aby cały świat poznał, że jest w Moim władaniu. Bawię się nim, jeśli zechcę i służy Mi tak, jak zechcę. Człowiek nie posiada władzy, ponieważ nie została mu dana. Władza pochodzi od Ojca i posiada ją Syn Człowieczy, aby tworzył i unicestwiał wszystko, według swej Woli.

 

Świat łudzi się, że posiadł władzę, ponieważ dopuściłem to złudzenie, aby obnażyć jego pychę. Rządzi wraz ze swoim ojcem, kłamcą nad kłamcami i wraz z nim zostanie potępiony przy końcu czasów [SZATANEM]. Istota tak słaba i ułomna jak człowiek, musi być poddana władzy silniejszego, bez którego opieki, nie może istnieć i za którego sprawą, uzyskuje potrzebne jej dobra. Obyście wybrali słusznie, obyście prosili tylko Tego, który rzeczywiście posiada.

 

Córko, poznaj, że odchodząc z tej Ziemi pobłogosławiłem ją i pozostawiając na niej Moich wiernych synów, odszedłem. Oni otrzymali Mój testament, aby go ogłosić wszystkim narodom. Moja Matka, którą pozostawiłem im, jako Matkę całego stworzenia, miała czuwać nad wypełnieniem Mojej Woli. Wszystko, co wam pozostawiłem, jest wam niezbędne, ale najniezbędniejsza jest wam Moja Matka. Odjąłem Jej Serce od Mojego, aby współcierpiała z wami. Odjąłem sobie Jej słodycz, abyście z Niej czerpali. Jej Serce pozostało własnością Ziemi, aby wszyscy, którzy się w Nim schronią, znaleźli ocalenie. Serce Mojej Matki pozostaje z wami, jednak Ja pragnę go dla siebie. Kiedy znów je przygarnę, wraz ze wszystkimi, którzy się w nim schronili, odbiorę je Ziemi. Próżne będzie wasze wołanie, ponieważ zamknę jego podwoje.

 

Dzieci, oświadczam wam, że bliskie jest Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i szukajcie schronienia w Niepokalanym Sercu Mojej Matki. Na nic zdadzą wam się wasze ziemskie schrony. Maryja jest jedyną ucieczką i jedyną kryjówka dla bogobojnych. Dałem Jej władzę na Niebie i na Ziemi, ma moc wziąć w obronę tych, którzy zamknięci są w Jej Niepokalanym Sercu, ma moc przemienić serca tych, którzy Jej Sercu zostali ofiarowani. Pamiętajcie o tym skarbcu łask, jaki pozostawiłem wam na Ziemi. Kiedy nasze Serca zostaną połączone, połączy się także droga Jej dzieci, aby światło zajaśniało nad wszystkimi, którzy zmierzają ku życiu. Nasze wierne Serca zatriumfują nad Ziemią, przynosząc światu pokój i wyzwolenie. Wtedy nastąpi kres panowania ciemności nad światem. Odbiorę Moje berło i wymierzę sprawiedliwość, a wierni zostaną utwierdzeni w wierności, a niewierni w niewierności.

 

Umiłowana córko Mojego Serca, pozostań wpatrzona w Moje usta, niech twoje ucho wiernie czeka przy Moich wargach, aby usłyszało każdy Mój szept, którym pragnę przemówić do uśpionych narodów. Czekaj Mojego Słowa, abym był słyszany na całym świecie, aż po krańce Ziemi. Głoś Moje ostatnie słowa. Niech Mój testament zostanie ponownie odczytany nad całą Ziemią, aby świat usłyszał Moją Wolę i dokonał swojego wyboru. Miłosierdzie Boże ponad wszystkim, co stworzyła Jego wszechmocna ręka. Błogosławię cię, córko, idź w pokoju. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...