Aktualności

2023-02-03 16:27

Kontemplacja Maryi. NIEPOKALANE SERCE MARYI. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – szczególnie miłe Bogu i szczególnie znienawidzone przez szatana

KONTEMPLACJA MARYI

Pan Jezus: Moja Matka błogosławi ci w działaniu. Właśnie Ona jest potężną pomocą dla tych wszystkich sekund twojego umartwienia. Jest doskonałością w działaniu, pragnieniu i modlitwie. Kontemplacja Matki Najświętszej sięgnęła najwyższych wyżyn wiary, nadziei i miłości. Kto chce być doskonałym, powinien Ją we wszystkim naśladować wiernie i stale, bez wyjątku, stawiać Ją sobie za wzór świętości, choć nie niedościgniony, jednakże niezawodny i dostępny dla każdego. Przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie poprzez tą Służebnice Pańską. Jej wiara wynagrodziła Mi bezbożność tego pokolenia. Jej uczynki zasłoniły uczynki bezbożnych, Jej Serce zasłoniło obrzydliwość w ludzkich sercach. Jestem łagodny dzięki Jej wstawiennictwu.

 

Moje dziecko, kocham cię jeszcze więcej, kiedy uciekasz się Jej orędownictwa. Tak jak dobry syn pragnie, aby jego oblubienica była przez jego matkę kochana, tak i Ja pragnę, abyś była w szczerych i serdecznych stosunkach z Moją Najświętszą Matką, okazywała Jej miłość i wdzięczność, korzystała z Jej orędownictwa i rad, z których i Ja będąc pod Jej matczyną opieką korzystałem.

 

Moje dziecko, taki jest dom, w którym się wychowałem na Ziemi, pełny jest Maryi, pełen Jej radości, Jej zachwytu, Jej prostoty, Jej pokory i pokoju, który nigdy Jej nie opuszczał. Pragnę, abyś i ty przebywała stale w tym domu, przesiąknęła cała jego atmosferą świętości. Moja Matka jest domem wszystkich świętych, schronieniem wszystkich uciśnionych i bezpiecznym portem dla wojujących. W Niej wypoczywaj, w Niej walcz, w Niej oddawaj Mi chwałę. Wejdź do tego świętego Przybytku i obcuj ze Mną, bo Ja przebywam w Nim stale.

 

Wierność Maryi położyła kres zepsuciu człowieka i jego odrzuceniu. Poprzez Maryję złagodziłem grzech w człowieku, zniszczyłem słabość, sam będąc siłą duszy, wydałem się człowiekowi, aby mógł Mnie posiadać w swoim wnętrzu, a dzięki temu, nigdy nie ulegać pokusie. Czyniąc się Bogiem dostępnym poprzez Sakrament Ołtarza, rozdaję sam siebie biednym duszom ludzkim, aby nie były skazane na zasadzki złego wroga dusz [Szatana]. Udzieliłem swej mądrości i siły każdemu, kto zechce z tej mocy korzystać. Dusza, która Mnie nie posiada, nie przeciwstawi się złemu. Jego moc jest ponad waszą mocą i kto nie ma Boga, nie może z nim [Szatanem] walczyć, bo z pewnością zginie.

 

Maryja chroni swoje dzieci z troskliwością, jakiej nie posiada żadna ziemska matka. W Jej świętej duszy wszystko jest piękne i doskonałe, więc ten, kto się w tej duszy skryje, też się takim stanie. Dlatego tak bardzo was zachęcam do skrycia się w Niepokalanym Sercu Mojej Matki. Szatan wie, że do tego Serca nie ma dostępu i ci, którzy się w Nim schronią, nie będą poddani jego władzy, dlatego tak bardzo nienawidzi tego nabożeństwa, ponieważ odbiera mu władzę.

 

Córko Moja, mów wszystkim Moim dzieciom, że czas jest krótki. Niech się schronią w tym Niepokalanym Przybytku, jakim jest Serce Mojej Najświętszej Matki. Jej Serce jest w Moim Sercu, a Moje Serce w Jej Sercu. Te dwa Serca są nierozerwalne i nigdy nie będą rozłączone. Jako człowiek przebywałem w Jej Najświętszym łonie przez dziewięć miesięcy, jako Bóg przebywałem w Niej odwiecznie i przebywam na wieki. Tak i wy, dzieci, jako ludzie, musicie przebywać w tym świętym łonie, aż do czasu, kiedy Ono uczyni was zdolnymi żyć poza Nim, wpierw jednak wasze dusze muszą być nakarmione, napojone z tego świętego Źródła, aby nie pomarły, kiedy ujrzą światło dzienne. Jednak i wtedy muszą stale przebywać w ścisłej wspólnocie z Moją Najświętszą Matką, karmić się Jej pociechą i radą, aby nie zginęły w bezbożnym świecie.

 

Dopiero tak mocni, odżywieni pokarmem Tej, która jest Matką Najwyższego Boga, możecie stanąć odważnie w obronie świętości Boga i jego Kościoła w świecie. Dopiero święci możecie walczyć z bezbożnymi na całym świecie, dopiero nieskalani możecie przebywać wśród grzeszników, dopiero czyści możecie brać na siebie grzechy świata. Umocnijcie się w tym Źródle siły i życia, z którego Ja sam czerpałem, zanim wyruszyłem nauczać bezbożników i pogan, zanim postawiłem stopę na ziemi skalanego grzechami ludzkości, przybrałem postać z Jej postaci, napełniłem się Jej duchem i Jej świętością, dopiero wówczas wyszedłem z Jej łona, aby zbawić świat. Błogosławię wam, Moje umiłowane dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...