Aktualności

2023-01-29 16:17

Kontemplacja Maryi. NAŚLADOWANIE MARYI. Wierna kopia Chrystusa

KONTEMPLACJA MARYI

Anioł Stróż: Staraj się siebie zawsze przyrównywać do jedynego wzoru, jaki otrzymałaś z Nieba, do Człowieka miłującego Ojca, i do Człowieka umiłowanego przez Ojca, do Jezusa Chrystusa, jedynego Człowieka, który posiada Boską naturę Ojca. Na drugim miejscu stawiaj sobie za wzór Matkę Najświętszą, bo Ona, jako jedyny człowiek, w swojej duszy odbija wiernie Boską naturę Jej Syna. Jest Istotą bez skazy, która nigdy nie zbłądziła, i której dusza nigdy nie została dotknięta żadnym złem. Doskonała na wzór Boży poprzez unicestwienie siebie i uczynienie się wierną kopią Jej Syna. W ten sposób właśnie każdy człowiek może stać się wierną kopią Chrystusa, do czego jest powołany, chodź nigdy już tak doskonałą jak Najświętsza Maryja Panna. Naśladując Matkę Boga, wypełniajcie Wolę Bożą, ponieważ Ona przyrównywała się tylko do Boga, swoje Serce przykładała do Jego Serca, aby je pouczać i doskonalić. Wy czyńcie to samo. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...