Aktualności

2020-09-18 11:53

Kontemplacja Maryi. NAŚLADOWANIE MARYI. Nieustanna adoracja Maryi

KONTEMPLACJA MARYI

Pan Jezus: Popatrz, na czym polegała świętość życia Maryi, tej, która ze wszystkich stworzeń najbardziej podobała się Bogu, tak że zamieszkał w Niej nie tylko Duchem, ale i Ciałem. Adoracja Maryi obejmowała całe Jej życie – każdą czynność, każdą myśl i każde słowo. Byłem w Niej, a Ona była we Mnie. Życie Mojej Matki to życie we dwoje, we wszystkich zwykłych, banalnych obowiązkach życia: oto heroizm bohaterów; zryw, który trwa przez całe życie; płomień szaleństwa z miłości, który nie przygasa, ale trwa rozpalony każdym nowym wysiłkiem, czasem heroicznym wysiłkiem dla podtrzymania go.

 

Życie winno być zwyczajne, ale życie duszy w Bogu i Boga w duszy realizuje się w takim właśnie zwyczajnym życiu i czyni je czymś nadzwyczajnym, bowiem Bóg odmienia wszystko co zwykle w Boskie cuda, a człowiek, będąc zwyczajnym i prowadząc życie zwyczajne, uczy się dostrzegać w nim nadprzyrodzoność, która polega na łączeniu natury Boskiej z naturą ludzką. Oto Mój cud, cud, jakiego pragnę od was, abyście żyli jak Maryja, ze Mną w myślach, ze Mną w spojrzeniach, ze Mną w uśmiechach, w objęciach, pocałunkach i szeptach. Życie niech będzie zwyczajne, aby nie odciągało waszych myśli i uwag od Tego, który czyni je niezwykłym.

 

Pragnę wejść do twojego domu, tak jak wszedłem do domu Maryi. Chcę z tobą jeść, chcę z tobą pracować, rozmyślać, odpoczywać i cierpieć. Wszystkie kłopoty z tego domu, są kłopotami Mojego domu, ponieważ twój dom, jest Moim domem, jeśli tego pragniesz, jeśli potrafisz przyjąć Mnie tak jak Moja Matka i uczynić Mnie sensem i centrum całego twojego życia. Przychodzę i proszę: „Przyjmij Mnie”. Narodzę się w tobie, w twoim domu, w twojej rodzinie, w pełni Mojego Bóstwa i błogosławieństwa, ale wówczas pamiętaj o Mnie. Jestem w twoim domu i oczekuję miłości, oczekuję pamięci, zostałem zaproszony, więc wstąpiłem do tego domu, ale to dopiero początek. Czeka nas jeszcze całe wspólne życie, całe życie przed nami. Czy potrafisz tak jak Maryja mieszkać ze Mną przez całe życie? Trwać przy Mnie pod krzyżem? Ochraniać Mnie i siebie od utraty Mnie, porzucając wszystko i uciekając do Egiptu? Każda pokusa jest zagrożeniem dla Mnie. Porzuć więc wszystko, co Mi zagraża, chroń Mnie.

 

Chcę, aby każda dusza na wzór Maryi porodziła Mnie w swoim domu i spędziła ze Mną całe swoje życie. To, co w Maryi stało się ciałem, w was pozostaje prawdziwe i realne duchem. A czy możesz powiedzieć Mi, córko, co jest bardziej realne i prawdziwe, ciało czy duch? A jeśli wiara Maryi brzemienna duchem stała się ciałem, czym stanie się twoja wiara? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pamiętaj. Uczyń się kopią Tej, która Mnie uszczęśliwia. Będę z rozkoszą przebywał w twoim domu i przyjmował owoce z twojej ręki. Pragnę ich. Pragnę z tobą zamieszkać, abym nie musiał czekać, aż ty zamieszkasz ze Mną. Pragnę teraz. Pozwól Mi wejść i żyć w tobie, tak jak Ja chcę. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...