Aktualności

2023-01-28 16:17

Kontemplacja Maryi. NAŚLADOWANIE MARYI. Droga krzyżowa z Matką Bożą

KONTEMPLACJA MARYI

Pan Jezus: Chciałbym, aby każdy, kto wchodzi na krzyżową Drogę, brał tam ze sobą Moją Matkę. Ja sam nie chciałem pozbawić się Jej pomocy, dlatego wy również powinniście Ją prosić, aby towarzyszyła wam swoimi modlitwami i swoją obecnością. Moja Matka zawsze przynosi ulgę w cierpieniu, jest Boskim darem dla was. Nie musicie przyjmować Jej pomocy, ale Ja ją przyjąłem. Ze wszystkich dusz świata, żadna dusza nie będzie wam współczuć tak bardzo, jak dusza Mojej świętej Matki, która obdarzona najwyższą miłością potrafi kochać tak, jak nikt na świecie nigdy nie będzie zdolny. Przyjmujcie od Niej wszelkie pociechy i wszystkie lekarstwa, jakie wam poda. Nie lękajcie się oddać Jej wszystkiego, co macie i powierzyć Jej czułej opiece. Ja oddałem Jej wszystko, nie lękałem się, ponieważ znałem Jej miłość. Tak i wy, nie lękajcie się powierzyć Jej wszystkiego.

 

Jan, uczeń, którego kochałem najmocniej, uczeń, którego umiłowałem najczulej, stawił się przy Mnie tam, poprzez Moją Matkę. Sam nie byłby zdolny tego uczynić, ale z Nią, dla Niej i przez Nią potrafił. Dlatego jego miłość została wynagrodzona, otrzymał dar, jaki Bóg ofiarował samemu sobie, otrzymał Maryję za Matkę, cud nad cudami, Moje żywe Tabernakulum, aby je czcił pod własnym dachem. Maryja jest dla was Moim żywym obrazem, Istotą, która w swojej czystości potrafiła odzwierciedlić Moją Istotę. Siła Jej miłości daje siłę do cierpienia, do znoszenia udręk i bólu, Jej współczucie uzdalnia duszę do znoszenia niemożliwego, Jej opieka chroni przed błędem i powierzchownym traktowaniem Bożych tajemnic. Kto pozbawia się pomocy Mojej Matki, już unosi się dumą [PYCHA], sądząc, że bez Niej potrafi przyjść do Mnie. Ja wspierałem  się na Niej, idąc do Ojca. Naśladujcie Mnie. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...