Aktualności

2020-09-09 13:58

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Znaczenie rozważań w różańcu

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Moje słowa dotyczyć będą różańca, o który was proszę. Ta modlitwa ma potężną moc. Tym potężniejszą im silniej złączona jest z życiem Mojego Syna i Moim, a tym silniej jest złączona, im silniej człowiek stara się wniknąć w tajemnice różańca. Duch Boży prowadzi duszę w tej modlitwie, aby mogła przylgnąć do Mojego Serca i do Serca Mojego Syna i współprzeżywać wszystkie nasze cierpienia i radości.

 

Chcę zwrócić waszą uwagę na tę tajemnicę. Różaniec ma moc zawartą w tajemnicach. Do tajemnic należy podchodzić z wielką pokorą, aby zostały objawione. Pokora jest w odmawianiu kolejnych dziesiątków różańca, w powtarzaniu słów modlitwy „Pozdrowienia Anielskiego”. Te dziesiątki przygotowują duszę do wkroczenia w głąb różańca, gdzie znajduje się skarbnica łask. Musicie tam koniecznie wejść, aby wziąć to wszystko, co przygotowała wam wasza Matka. Chcę nauczyć was czerpać łaski z różańca.

 

Odmawianie różańca powinno być dla was oderwaniem od waszych spraw, waszych problemów życia ziemskiego i przeniesieniem w życie Moje i w życie Mojego Syna. Historia Zbawienia świata dokonała się w ciszy i tajemnicy, dopiero ostatni jej wymiar został ukazany zarówno wiernym, jak i niewiernym. Ale historia Zbawienia rozpoczęła się dużo wcześniej i o tej historii, od początku do końca, mówi różaniec. Dopiero kiedy przyjmie się ją od początku, możliwe jest właściwe przeżycie jej kulminacyjnego punktu, właściwej ofiary – Mojego Syna. Abym była zdolna towarzyszyć Bogu w Jego dziele, objawił Mi swoje tajemnice i przygotowywał do ich przyjęcia przez długie lata. Dlatego również tajemnice różańcowe przygotowują duszę do wniknięcia w głąb tajemnicy Odkupienia i przyjęcia jej w swoim życiu. Różaniec zawiera zbiór tajemnic, począwszy od powołania człowieka aż do wypełnienia się jego powołania. Zawiera wszystkie tajemnice potrzebne do pełnego poznania tajemnicy Odkupienia. Będę wprowadzać was w te tajemnice każdego dnia począwszy od dziś. Musicie zrozumieć, że prawdziwe zjednoczenie człowieka z Bogiem musi iść drogą ponowienia w sobie zaszczytnych zasług Mesjasza. Mój przykład daję wam nadzieję, że człowiek dzięki łasce Bożej zdolny jest do naśladowania Boga. Jestem waszą Matką, choć nie zostałam ugodzona piętnem grzechu, podzieliłam waszą niedolę w Moim Niepokalanym Sercu, współcierpiąc z każdym z Moich dzieci. Jako Matka przejmuję się waszym losem i wasza walka jest Moją walką. Wzywam was do ponownego wysłuchania Mojego głosu. Pragnę objaśnić wam raz jeszcze tajemnicę różańca i wezwać was do odmawiania go całym sercem z rękoma i ustami odmawiającymi kolejne modlitwy, z sercami i oczyma utkwionymi w niebieskich tajemnicach. Błogosławię was, Moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...