Aktualności

2022-12-15 16:17

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Znaczenie różańca świętego

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Różaniec to Moja radość, różaniec to Moje święta. Chciałabym dziś wyrazić możliwie najjaśniej, czym jest różaniec dla Mnie i czym jest dla świata. Różaniec jest modlitwą, w której można dojść do samych wyżyn świętości, to droga mistycznego zjednoczenia aż do samego Nieba. Tajemnica tej drogi jest zawarta w pokorze i kontemplacji. Wiara w moc różańca – to pokora. Pokora obejmuje również posłuszeństwo i cierpliwość, małość duszy, która spełnia, co jej przekazano bez pociechy i nadzwyczajności. Kontemplacja, która jest drogą do poznania Boga zawiera się w pragnieniu poznawania Mojego życia, doskonale zjednoczonego z życiem Syna Bożego. W rozważaniu tajemnic różańca dusza człowieka zanurza się w największych tajemnicach w Boga.

 

Różaniec zawiera w sobie wszystkie tajemnice i wszystkie łaski, jakich potrzebują dusze, aby zjednoczyć się z Bogiem. To zupełnie prosta droga do Nieba, po której może iść każdy. Nie trzeba tu ani specjalnych zdolności, ani miejsc, bo różaniec jest modlitwą dla maluczkich, którzy nie posiadają niczego. Rozważanie tajemnic różańca powinno być próbą zjednoczenia się z życiem, jakie uwielbiło Boga i jakie Mu się podobało, z Moim życiem.

 

Każdy człowiek otrzymuje moc łaski na miarę swoich zdolności według zamierzenia Bożego. Ja otrzymałam najwięcej, bo najwięcej byłam zdolna te łaski przyjąć, ale każdy człowiek otrzymuje tyle samo łaski, to znaczy najwięcej jak tylko jest w stanie przyjąć. To jest punkt wyjścia w każdej tajemnicy. Na ile człowiek jest w stanie powtórzyć w swoim życiu to, co widzi w różańcu. Moje życie nie było niczym innym, jak tylko miłosnym towarzyszeniem Bogu w Jego zamiarach. Sama z siebie niczego nie pragnęłam i do niczego nie dążyłam. Starałam się tylko zawsze dotrzymywać kroku Temu, którego umiłowałam.

 

Różaniec jest przeniesieniem zasług i łask z każdej tajemnicy w duszę i życie człowieka, który go odmawia, aby mógł zająć swoje miejsce w dziele Zbawienia świata. Tajemnica Zbawienia i Odkupienia nie jest tajemnicą zamkniętą, ale działem, które nieustannie wzywa ludzi do tego, aby je kontynuowali. Za sprawą pokornej modlitwy życie człowieka może być udoskonalane w różańcu i poprzez różaniec złączone z życiem Mojego Syna i Moim, złączone w trudach i cierpieniach, w radości i szczęściu, ale również w łasce i zasługach. Człowiek pokorny poznaje, że Zbawienie jego duszy dokonuje się poprzez zasługę Mego Syna – Zbawiciela świata, a nie poprzez wysiłki i modlitwy człowieka. To, co czyni chrześcijanin, odmawiając różaniec, to podłączenie się pod dzieło Zbawienia, które zostało dokonane przez Syna Bożego. W tym dziele został uwielbiony Bóg i tylko biorąc udział w tym dziele, dusza dostępuje Zbawienia. Nie ma innego źródła Zbawienia i nigdy nie będzie. Szukać więc Zbawienia i szczęścia powinien człowiek tylko i wyłącznie w zasługach Syna Bożego. To właśnie uczyniłam, towarzysząc wszędzie Memu Synowi od chwili Jego narodzin aż do chwili Jego śmierci.

 

Odmawianie różańca jest więc włączeniem się w dzieło, które doskonale uwielbiło Boga. Każda dusza, która na Ziemi włączy się w to dzieło, jest jakby nowym kwiatem w wieńcu chwały, jakim został uwielbiony Bóg Ojciec. Człowiek nie powinien pragnąć obdarowywać Boga własnym wieńcem, ale w pokorze pragnąć mieć swój udział w wieńcu, który przyniósł Mu z Ziemi Jego umiłowany Syn.

 

Każdy różaniec, ofiarowany Mi z miłością, przynosi Mi wielką radość, bo uwielbia Boga w dziele, jakie zamierzył dla uratowania ludzkości. Każda Moja zasługa i każda zasługa Mojego Syna są jakby na nowo uobecniane i ofiarowane Bogu Ojcu, a w ten sposób strumień uwielbienia słany z Ziemi do Nieba nigdy się nie kończy, mimo – że Mój Syn i Ja opuściliśmy już Ziemię, aby odebrać zasłużoną chwałę. To niekończące się dzieło uwielbienia trwa na Ziemi właśnie dzięki waszym różańcem, dlatego wciąż was o nie proszę, bo odpowiedzią Boga na to uwielbienie jest zawsze łaska i miłosierdzie, które są jakby strumieniem zwrotnym, który spływa na Ziemię.

 

W tym miesiącu [październik] twoje rozmowy będą poświęcone tajemnicy różańca. Skierujmy do świata wyzwanie, które jeszcze raz wezwie go do odmawiania różańca. Teraz błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...